Placenta praevia – предлежаща плацента

Предлежащата плацента се среща в 0,4% от бременностите. Може да се получи по-скоро при жените с многоплодна бременност и при тези, които са раждали повече деца, особено при често следващи една след друга бременности. Рядко се получава при жени, които раждат за първи път. Причината за предлежащата плацента е, че плодът не се задържа в горната част на корпуса на матката, а слиза в областта на долния утеринен сегмент.

 

Видове предлежаща плацента

 

Предлежащата плацента може да бъде:

 

•  тоталнавътрешната част на маточната шийка е изцяло покрита от плацента­та (30%)

  парциална вътрешният отвор на шийката е частично покрит от плацентата (50%)

• маргиналнаплацентата навлиза с канта към шийката, клинично е трудно да се разграничи от ниско разположена плацента (20%)

 

Рискове при предлежаща плацента

 

Предлежащата плацента може да доведе до тежки кръвоизливи, инфекции сепсис, въздушна емболия и фетална асфикция. Детският морталитет при нея е около 10%, а майчината смъртност, при използване на всички клинични възможности е под 1%.

 

Водещи симптоми при предлежаща плацента

 

Вижте още: Проблеми с плацентата – част 1

 

Безболезнено интермитентно или постоянно кървене в последната трета на бременността или sub partu без видима причина (кървенето започва винаги преди пукването на околоплодния мехур, кървене след спукване на околоплодния мехур не е причинено от Placenta praevia.

 

Диагноза

 

Диагнозата може да се постави при:

 

Нетипична находка от външна палпация (мека матка, често високо положе­ние на предлежащата част), евентуално напречно положение, косо положение, седалищно предлежание (най-често).

Обикновено никаква или ограничена родова дейност.

КТР детски сърдечни тонове в повечето случаи добри, стават патологични едва при значителни кръвоизливи или отлепване.

•  Общото състояние на пациентката отговаря на външната кръвозагуба.

 

Вижте още: Преждевременно отлепване на плацентата

 

УЗ: за потвърждение на съмнението и за определяне положението и големи­ната на плода.

Поставяне на спекулум при готовност за секцио и трансфузия за изключване на други причини за кървене (карцином, варици, ектопия). При отво­рен цервикален канал плацентарните тъкани са видими.

Никакво вагинално туширане!

HbF оцветяване за изключване на фетално кървене при разкъсвания на въси.

 

Лечение

 

При липсващо кървене и ранно поставяне на диагнозата (по правило чрез ултразвук):

 

определяне на кръвна група

своевременно автохемодонорство за по-ранен термин

никакви вагинални туширания

ранен прием в стационара

евентуално планиране на sectio caesarea

 

Вижте още: Placenta accreta – Враснала плацента

 

При силно вагинално кървене:

 

осигуряване на периферен венозен път, плазмозаместители и лечение на шока

еритроцитни концентрати, евентуално прясно замразена плазма

КК, тромбоцити, електролити, съсирване, фибриноген (в бремеността 400-600 mg%), общ белтък, креатинин

готовност за секцио

интензивно наблюдение (КТГ, пулс, RR, контрола на приемани и отделяни течности)

 

При леко до средно кървене преди 36 г. с. (около 80% от случаите):

 

токолиза с бета-миметици, напр. фенотерол

медикация за бързо съзряване на белия дроб

хоспилизация на пациентката до раждане на детето

 

В близост до термина, съответно sub partu: при наличие на placenta praevia

 

тотална: оперативно родоразрешение

парциална: вагинално раждане е възможно едва в 1/3 от случаите, например само при леко кървене, както и при добро състояние на майката и детето

маргинална: стремеж към вагинално раждане; при вече дилатирана шийка пукане на околоплодния мехур и продължителна окситоцинова инфузия при оперативна готовност. Продължително КТГ наблюдение, при не­обходимост оперативно завършване на раждането.

 

При животозастрашаващо кървене и малко разкритие на шийката задължително се из­вършва section caesarea.

Добави коментар