Benchmark тестове за рак на гърдата – информация за пациента

HER 2/neu (4B5) първично моноклонално антитяло,предназначено за имунохистохимично, полу-количествено определяне на HER 2 антиген в тъканни материали , фиксирани с формалин и включени в парафиново блокче.

 

ER(SP1) – първично моноклонално антитяло,предназначено за имунохистохимично, качествено откриване на естроген рецептор (ЕR) антиген в тъканни материали, фиксирани с формалин и включени в парафиново блокче.

 

PR(1E2) – първично моноклонално антитяло, предназначено за имунохистохимично, качествено откриване на прогестерон пецептор(PR) антиген в тъканни материали, фиксирани с формалин и включени в парафиново блокче.

 

Ki – 67 – първично антитяло, насочено срещу С-терминал на Ki -67 антиген, предназначено за имунохистохимично изследване в тъканни материали, фиксирани с формалин и включени в парафиново блокче.

 

INFORM HER2 Dual ISH- напълно автоматизиран тест за определяне HER2 – генния статус ин ситу.

 

Ракът на гърдата е най-разпространеният карцином при жените. Ранното откриване и подходящото лечение могат значително да повлияят на общата преживяемост.

 

Карцином на гърдата

Карцином на гърдата

 

Малки тъканни проби могат лесно да се използват в рутинната имунохистохимия (IHC) в комбинация с антитела, разпознаващи антигени, които са важни за карциномното тълкуване. Това е ефективно средство за патолога в диагнозата и прогнозата на заболяването.

 

Един важен маркер при рак на гърдата днес е cerbB2 онкопротеина (HER-2).

 

Ако е поставена диагноза "рак на гърдата", хирургът, извършил операцията, трябва да назначи тест за HER2. Тестовете за HER2 помагат на лекарите да диагностицират много по-точно рака на гърдата и да идентифицират случаите с по-агресивен тип.

 

Тест, който е HER2 позитивен, налага няколко важни извода:

• висок е рискът за бързо метастазиране на рака на гърдата;

• определя вида на цялостното лечение;

• определя необходимостта от специфично противораково лечение, насочено към HER2 рецептора.

 

Важната роля на този фактор изисква HER2 статусът при раковото болни да се установи задължително още при поставяне на първоначалната диагноза. Позитивен HER2 тест показва, че раковите клетки на пациента произвеждат твърде много HER2 протеин. Промяна в гените, които са отговорни за производството на протеина HER2, причинява неговото увеличаване.

 

Амплифициран карцином на гърдата

Амплифициран карцином на гърдата

 

Друго важно изследване на раковата тъкан е определяне на наличието на естрогенови (ER) и прогестеронови рецептори (PR).

 

Рецепторите са структури намиращи се в клетките, за които хормоните се залавят и по този начин упражняват въздействието си. Естрогена и прогестерона са женски полови хормони. Рецептори за тях има в здравите клетки на млечната жлеза. В 2/3 от случаите раковите клетки също имат поне един от тези рецептори. Тези хормони играят важна роля за растежа на туморните клетки.

 

Жени с положителен рецепторен статус на раковите клетки отговарят по-добре на хормонално лечение.

 

Определянето на Her 2 генния статус в тъканни проби от парафиново блокче по метода: сребърна ин ситу хибридизация (SISH) също е с важна диагностична и терапевтична стойност. Наложително е, когато резултатът от имунохистохимичното изследване на HER 2 е двусмислен (2+).

 

SISH изследването чрез INFORM HER2 Dual ISH дава сигурна информация, дали HER 2 статусът е позитивен или негативен. Това е важно за определяне най- добрите варианти за лечение на пациентите с рак на гърдата.

 

Повече информация можете да намерите тук: VENTANA Inform HER2 Dual ISH

и тук: Ръководство за VENTANA Inform HER2 Dual ISH

 

В партньорство с:

ХРОНО ООД - официален дистрибутор за България на Roche Diagnostics Deutschland GmbH и Greiner Bio-One.

 

Снимка: marin FreeDigitalPhotos.net

Добави коментар