7 април – денят на здравния работник

Днес, 7 април 2021 г. отбелязваме Световният ден на здравето и здравните работници. Всяка година мотото на Световния ден на здравето е различно и акцентира върху приоритетна тема, с която е ангажирана Световната здравна организация. Темата на Световен ден на здравето 2021 г. е „Заедно за по-справедлив и здрав свят“.

 

По този повод Световната здравна организация (СЗО) призовава за спешни действия за премахване на неравнопоставеността в здравеопазването и мобилизиране на действия за постигане на по-добро здраве за всички.

 

Пандемията на COVID-19 има сериозни последици за хора, които вече изпитват неравенство. Пандемията е повлияла непропорционално на хората, които вече са в социално, икономическо или географски неизгодно положение, а данните показват влошаваща се тенденция на неравенства.

 

„Здравето е основно право на човека. Всеки човек заслужава да живее здравословно, независимо от възрастта, пола, етническата си принадлежност, увреждането, икономическата ситуация или заетостта. Напредъкът в справянето със здравните различия е бавен в световен мащаб, включително в региона, в който много страни изпитваме извънредни ситуации и конфликти и имаме най-голям брой разселени хора в света „, каза д-р Ахмед Ал-Мандхари, СЗО, регионален директор за Източното Средиземноморие.

 

На Световния ден на здравето през 2021 г., СЗО призовава лидерите да наблюдават неравенствата в здравеопазването и да се справят с техните първопричини, за да гарантират, че всеки има достъп до условията на живот и труд, благоприятни за доброто здраве и до качествените здравни услуги, където и когато имат нужда от тях, и да инвестираме в първична здравна помощ, за да постигнем здраве за всички.

 

Регионалният директор на СЗО отбеляза, че регионалната „Визия 2023: Здраве за всички от всички: призив за действие и солидарност“ е в съответствие с тазгодишната тема и че постигането на здраве за всички е от съществено значение за посрещане на предизвикателствата на днешния ден и за изграждане устойчивостта на утрешния ден.

Добави коментар