15 май – ден на семейството

Световният ден на семейството (International Family Day) е учреден през 1993 г. от Генералната Асамблея на ООН. Той отразява значението, което международната общност отдава на семействата. Международния ден дава възможност за насърчаване на информираността по въпроси, отнасящи се за семейството и увеличава знанията по социални, икономически и демографски процеси, които засягат семейства. Световният ден на семейството да привлича общественото внимание към редица проблеми в семейството.

 

В своята резолюция, Общото събрание на ООН също така отбелязва, че разпоредбите свързани със семейството в резултат на голяма конференция на Организацията на обединените нации и срещите на високо равнище от 1990-те и техните последващи процеси продължават да предоставят насоки относно начините за засилване на политическите компоненти и програми  насочени към семействата, като част от цялостен подход към развитието.

 

Международният ден на семейството е вдъхновил серия от събития за повишаване на осведомеността, включително и на националните семейни дни. В много страни този ден дава възможност да се изтъкнат различни области на интерес и значение за семействата. Дейностите включват семинари и конференции, радио и телевизионни предавания, вестникарски статии и културни програми, подчертавайки съответните теми.

 

Снимка: FreeDigitalPhotos.net

Добави коментар