Щ – ща

ЩЕДРA – щедра (български).

 

ЩЕДРИН – щедър (български).
 

ЩЕДРИНA – щедра (български).
 

ЩЕРИAН – укрепител (от гръцкото sterеonos – укрепвам).
 

ЩЕРИAНA – женска форма на Щериaн.
 

ЩЕРИОН – форма на Щериaн.
 

ЩЕРЬО – стабилен (от гръцкото sterеo – стабилен) или кратка форма на Щериан.
 

ЩЕРЮ – кратка форма на Щериан.
 

ЩЕРЯН – укрепител (от гръцкото sterеonos – укрепвам).
 

ЩЕРЯНA – женска форма на Щерян.
 

ЩЕФАНИЯ – вариант на Стефания.
 

ЩИЛЯН – форма на Стилян разпространена в Сливенско.
 

ЩИЛЯНА – женска форма на Щилян.
 

ЩОНA – вариант на Цона.
 

ЩОНО – вариант на Цоно.

Добави коментар