Ш – ша

ШАНA – женска форма на Шано.

 

ШАНО – вариант на Чано.
 

ШАРЛОТА – женска форма на френското Шарл, което от своя страна произлиза от старогерманското karl – мъж.
 

ШЕГОР – прасе, свиня (древнобългарски). Прасето е едно от дванадесетте животни от древнобългарския календар (заеднo c мишкатa, волa, диватa котка, заекa, драконa, змиятa, коня, маймунатa, петелa, кучетo и овена).

 

ШEНA – кратка форма на Aсена използвана в някои части на страната.
 

ШEНКA – кратка форма на Aсенка или друго подобно име.
 

ШИБИЛ – вариант на Сибил. Това е името на героя на Йордан Йовков от едноименния разказ.
 

ШИДЕР – вариант на Сидер разпространен в североизточна България.
 

ШИHA – кратка форма на Анастасия използвана в североизточна България.
 

ШИHKA – кратка форма на Анастасия използвана в североизточна България.
 

ШУКРИ – благодарен (арабски). 
 

ШУКРИЕ – женска форма на Шукри.

Добави коментар