Шумът в сърцето при децата

Шумът в сърцето при децата е много често срещано явление. Това е свързано с особеностите на функциониране на сърдечносъдовата система. Сърцето има способността да се приспособява към потребностите на организма – ускорява ритъма си при натоварване и го забавя по време на сън.

 

То се свива и отпуска, изтласквайки кръвта по целия организъм. При свиване на сърцето се появяват така наречените тонове, които могат да се чуят с просто ухо. Понякога между отделните тонове се долавя шум. Шумът в сърцето възниква поради завихряне (турбулентност) или рязка промяна на скоростта на потока кръв.

 

Причини

 

• Вродени пороци на сърцето – стеноза на клапаните и магистралните кръвоносни съдове, както и наличие на дефекти в сърдечните камери.

• Малки аномалии – вътрешната повърхност на сърдечните камери не е идеално гладка, което създава шум в сърцето.

 

Посещавайте детски кардиолог

 

Преди бреме шумовете в сърцето се разделяха на функционални и органични. Органичните са свързани с вродена патология на сърцето, която в една или друга степен нарушава кръвообращението.

 

Четете още: 10 съвета за здравето на сърцето

 

Функционалните шумове не се съпровождат с нарушения на кръвообращението и не влияят на състоянието на сърцето или другите органи. Такива невинни шумове често се чуват при новородени. Те се получават като следствие от пренастройването на кръвообращението заради адаптацията на бебето към външния свят.

 

Такива шумове могат да се чуят и при възрастните. Те обаче трябва да се наблюдават, като редовно се прави ехокардиограма. В по-напреднала възраст шумовете в сърцето подсказват за сериозни проблеми.

 

Диагностика и лечение

 

Всяко новородено дете трябва да бъде прослушано за евентуален шум в сърцето. Понякога такъв не се чува, а друг път се интерпретира неправилно. Това зависи от опита на лекаря.

 

Основният метод за по-нататъшно проследяване на състоянието на сърцето е ултразвуков преглед, наречен още ехокардиография. Освен това за диагностика могат да се използват и компютърна или магнитнорезонансна томография, както и ангиокардиография. Наред с това, трябва да се правят и лабораторни анализи, за да се изключат евентуална анемия или заболявания, протичащи с интоксикация.

 

Четете още: Факти за здравето на сърцето при деца

 

Децата с шум и вроден порок на сърцето се делят на три групи:

 

1. Деца, които в ранна възраст трябва да бъдат подложени на операция, за да се предотвратят усложненията, а понякога и фаталния изход.

 

2. Деца с патология, която не може да бъде излекувана, а също и такива с тежки заболявания, на които е безсмислено да се прави операция – например тежко увреждане на главния мозък. В подобни случаи е възможна единствено поддържаща терапия.

 

3. Най-голяма е групата на деца с леки нарушения на кръвообращението. Тези малки пациенти трябва да са под постоянното наблюдение на детски кардиолог.

 

Источник: www.lekar.bg

Добави коментар