Цезарово сечение и кърмене

Интервю с доц. д-р Кръстева, – педиатър неонатолог

 

Материалът можете да изтеглите от тук: Цезарово сечение и кърмене.pdf

 

Увеличил ли се е броят на ражданията с Цезарово сечение през последните години?

 

Доц. д-р Кръстева: По данни на Министерството на Здравеопазването и Световната Здравна Организация, през 2008 процентът на цезаровото сечение в България е 26,8%, а за 2011 е около 36%. В световен мащаб броят на ражданията с це­зарово сечение непрекъснато се увеличава, като за по­следните 10 години е достигнал до 47%.

 

Носи ли оперативното родоразрешение потенциални проблеми за майката и де­тето и какви са те?

 

Доц. д-р Кръстева: Начинът, по който раждате, може да въздейства върху Вас и Вашето семейство така, както може би не очаквате. Той може да окаже влияние върху здравето на майката и на бебето. Ето защо индикациите за секцио трябва да бъдат прецизирани. В определени ситуации цезаровото сечение е необходима и дори животоспасяваща намеса за майките и бебетата, затова е от изключително значе­ние да обсъдите Вашия конкретен случай с лекаря си и да получите отговор на въпросите си.

 

Интраутробно ГИТ (Гастро-интестинален тракт) на плода е стерилен. Начинът на раждане до голяма степен опреде­ля типа на първите микроорганизми, с които той ще бъде колонизиран. При раждане през естествените родови пътища, в ГИТ се поселяват микроорганизми (добри бак­терии), което условно може да се разглежда като първа „естествена закваска“. Бебетата, родени чрез ЦС нямат такава „естествена закваска“ и в по-голямата част от слу­чаите техният чревен тракт е колонизиран с друг вид ми­кроорганизми, различни от тези на родените вагинално.

 

Нерядко майките родили чрез ЦС получават антибиотич­на профилактика или лечение, което допълнително може да окаже влияние върху ранното състояние на чревната микрофлора при бебето. Естествената микробна флора при родените чрез секцио изостава в развитието си след раждането и достига тази на родените вагинално към 6 месечна възраст. Новородените, родени с ЦС имат мно­го по-висок риск от развитие на остри и хронични заболя­вания като: диария, астма, алергичен ринит, диабет тип 1 и др. в по-късните етапи от живота си.

 

бебе, кърмене

 

Как майката може да сведе до минимум негативните последици от този тип раж­дане за своето дете?

 

Доц. д-р Кръстева: Това може да се постигне чрез вида хранене на детето – т.е. чрез кърмене.

 

Кърмата е идеалната храна за ново­родените. Тя съдържа всички хранителни вещества необ­ходими за оптималния им растеж и развитие. Последните проучвания доказаха, че кърмата съдържа Бифидобак­терии и Лактобацили.

 

Напоследък масово се използват пре и пробиотици, добавени в храната на бебетата в слу­чаи на хранене с формула, с оглед доближаване до със­тава и свойствата на майчината кърма. В моята практика срещам майки, които в стремежа си да направят най-до­брото за децата си, дават много и различни про- и преби­отици отделно или посредством млеката. Не можем да пренебрегнем научните доказателства, които еднознач­но показват, че не е важно прилагането на много на брой и от различен щам пребиотици. Това е изключително ва­жно за новородените, родени чрез цезарово сечение, защото те са още по-уязвими от тези родени по естест­вен път.

 

Преди малко говорихме за това как в следствие на естественото раждане ГИТ (Гастро-интестинален тракт) на бебето се колонизира от „добрите бактерии“ и колко е важно това за неговото здраве. Ако детето е родено чрез ЦС и след раждането чрез храната започва да получава различни по вид и щам про- и пребиотични микроорга­низми с не винаги доказани ползи, това би могло да има негативен ефект и дори да е опасно. Майката трябва да знае, че правилото не е много на брой и различни проби­отици, а един с научно доказани свойства и ествествено съдържащ се в кърмата.

 

Колонизирането на ГИТ на де­тето с пробиотични култури в случаите на раждане чрез секцио, трябва да става контролирано и целезъобразно. Необходимо е да се отбележи, че B.lactis представлява 74% от всички Бифидобактерии в кърмата и той е един от най-добре изучените и използваните пробиотици. Също­то се отнася и за Lactobacillus reuteri.

 

По вашите думи личи, че кърмата е иде­алната храна и всяка здрава и пълноценно хранеща се майка трябва да кърми свое­то бебе, ако разбира се това е възможно.

 

кърма, бебе, хранене

 

Доц. д-р Кръстева: Да, това е безспорен факт. Кърмените бебета страдат много по-рядко от диария, отит на средното ухо, атопичен дерматит, астма и респираторни инфекции. Те боледуват по-рядко от бебета, хранени със стандартна формула без пробиотик.

 

Има ли определена специфика, що се от­нася до кърменето и раждането с цезаро­во сечение?

 

Доц. д-р Кръстева: Почти винаги се случва кърмата на родилите с це­зарово сечение да закъснява или да не е достатъчна в първите дни. Искам да окуража майките да не се отказ­ват и да положат усилия за стимулиране на лактацията си. Има разработени помагала, част от които са и ваши­те, свързани с кърменето. Всяка жена, която има нужда може да попита лекарите и акушерките за съвет и да се информира допълнително.

 

В последните десетилетия се натрупаха нови научни познания в насока храненето на новородените. Ако преди години основните въпроси око­ло формулите, използвани при тях бяха дали бебето ще наддава според нормите, съизмеримо с кърмените деца, то сега въпросите са свързани с това дали продуктите се доближат оптимално като състав и действие до майчина­та кърма.

 

Това, че B.lactis се намира в майчината кърма е безпорен научен факт и този пробиотик е важен за имун­ната защита на бебето. В този смисъл родените чрез це­зарово сечение са в известна степен ощетени, ако май­ката е възпрепятствана да кърми. Тогава препоръките са за преминаване към изкуствено хранене с формули, съдържащи пробиотик. Това помога да се намали разли­ката с кърмените бебета по отношение колонизацията с бифидобактерии в ГИТ.

 

И за финал, кое е най-важното, когато говорим за кърмене и раждането с цеза­рово сечение?

 

Доц. д-р Кръстева: Начинът на раждане на детето не винаги е съобразно избора на бременната. Майката би трябвало да е инфор­мирана и мотивирана да осигури най-добрата храна за своето дете поне в първите няколко месеца, доколкото това зависи от нея. Кърмата е носител на майчината лю­бов и защита, която пази детето през целия му живот. С това послание се надявам да стигнем до повече майки, за да ги стимулираме да кърмят своите деца.

 

Професионална Биография на доц. д-р Мая Кръстева – педиатър неонатолог

 

Завеждащ Клиника по Неонатология – УМБАЛ „Св.Георги“, гр. Пловдив

Председател на УС на Българската Неонатологична Асоциация (БНА)

• През 1980г. завършва медицина в МУ в гр. Пловдив

• От 1981г. започва работа като неонатолог в АГ клиника на УМБАЛ „Св.Георги“ в гр. Пловдив, а от 2001г. оглавява Неонатологичното отделение на клиниката

• Преподавател по неонатология в МУ Пловдив, ръководител на специализиращи лекари

• Републикански консултант по неонатология

• Председател на Контролния съвет на МУ Пловдив

• През 2011г. е номинирана за „Лекар на годината“

 

първите 1000 дни и след това, кампания, nestle

Целта на националната кампания „Първите 1 000 дни и след това“, организирана от Нестле България заедно с болниците партньори е да насърчи раждаемостта и да информира и образова родителите как да се грижат правилно за себе си и за своите деца през първите години от техния живот.

Добави коментар