Фондация Карин дом

Kои сме ние?

 

Фондация Карин дом е активна гражданска организация, с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди. Организацията работи усилено и за изграждане на толерантност в българското общество към децата и хората със специални нужди. Фондация Карин дом се финансира основно от дарения, реализиране на проекти,  програми по Държавно-делегирана дейност и Общинско-делегирана дейност.

 

Основните дейности се реализират чрез център за предоставяне на услуги за деца със специални нужди и техните семейства и чрез ресурсен и обучителен център.

 

Фондация Карин Дом е неправителствена организация (НПО), регистрирана с решение № 2560 от 07.07.1994 година от Варненски окръжен съд.

 

• Фондацията е регистрирана в Националния регистър като организация с нестопанска цел под № 20040121004 – Сертификат № 004 от 21.01.2004 година, издаден от Министерство на правосъдието.

 

• Карин Дом притежава лиценз № 0095 от 17.06.2005 година, издаден от Държавната агенция за закрила на детето – България за предоставяне на услуги като Център за рехабилитация и социална интеграция на деца със специални нужди и техните семейства.

 

• Фондация Карин Дом е регистрирана в Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане – Сертификат № 844 от 15.07.2005 година, за предоставяне на социални услуги като Център за рехабилитация и социална интеграция на деца със специални нужди и техните семейства.

 

• Карин Дом притежава лиценз за Център за професионално обучение № 200912790 от 11.09.2009г.

 

• Фондацията се управлява от Управителен Съвет с Председател г-н Иван Станчов.

 

Нашата визия

Подобряване качеството на живот и предлагане на еднакви възможности за хората с увреждания в България.

 

Нашата мисия

Подпомагане социалната интеграция на децата със специални нужди и техните семейства, чрез професионални услуги, подкрепа и повишаване степента на общественото съзнание.

 

Нашите  цели

• Предоставяне качествени услуги на деца със специални нужди и на техните семейства за предотвратяване изоставянето на деца в институции и за успешна социална ингерация на децата и семействата като цяло.

• Разпространяване добрата практика чрез обучения и консултации на родители и специалисти, работещи с деца със специални нужди от цялата страна, придържайки се към международните стандарти.

• Работа за застъпничество и промяна на политиките за деца на местно, регионално и държавно ниво.

 

Повече информация търсете на: 

Карин дом

Добави коментар