Фондация „За Нашите Деца“

Настоящето и миналото

 

История

„За Нашите Деца“ е българска неправителствена организация, наследник на двете британски организации Европейски детски тръст и Християнски детски фонд. Двете хуманитарни организации работят у нас от 1992 г.,като започват дейността си в България с подпомагането на бедни и многодетни семейства.

 

През 1992 г. в България започва работа международната организация “Християнски детски фонд на Великобритания”, чрез търговско представителство. “Християнски детски фонд на Великобритания” развива проекти в сферата на образованието, здравеопазването, и институционалната грижа за деца с цел гарантиране на пълноценното им развитие.

 

През 1997 г. започва работа международната организация “Европейски детски тръст” отново със свое търговско представителство в страната. Европейски детски тръст подкрепя властите на местно и национално ниво и общностите в България от 1998 г. в процеса на развитие на социалната политика за деца в страната. Програмата на организацията е насочена към увеличаване на възможностите за по-добър живот на всяко дете в Република България без значение на неговите произход или специални нужди, чрез развиването на форми на грижа в общността, които са алтернативни на институционалната грижа. През 2002 г. в България се отбеляза сливането на двете организации и формирането на организация “ВсякоДете”. През 2007 година, водена от изтеглянето на „ВсякоДете” поради присъединяването на страната към ЕС, организацията приема името „За Нашите Деца”.

 

Потенциалът на Фондация “За Нашите Деца” представлява една уникална комбинация от няколко организации, които през годините търпят промяна във формите на своето съществуване.

 

Бордът на директорите на международната организация EveryChild, която е основен партньор и донор на „За Нашите Деца” взима важно решение през 2004 г.: да подпомогне създаването и развитието на българска организация, която да бъде самостоятелна и устойчива в работата си с децата и техните семейства и общността в България. Плод на тази воля, както и огромното желание това да се случи от страна на българския екип на организацията е регистрирането на фондация в обществена полза.

 

Настоятелство

Членове на Настоятелството са: г-жа Златка Михова /Директор на магистърска програма „Фамилна и брачна терапия“ в Нов български университет/,  г-н Пламен Димитров /Председател на Българското дружество на психолозите/ и г-н Костадин Стоилов – управляващ съдружник в „Бейкър Тили Клиту“

 

Консултативен съвет

Водени от желанието си да направят фондация „За Нашите Деца” публична и ангажирана по детските въпроси, членовете на Настоятелството на организацията заедно с управлението на фондацията поканиха известни обществени личности за членове на Консултативния съвет. Ролята на Консултативния съвет е да консултира и подкрепя екипа на организацията при планирането на приоритетите и осигуряването на публичност на дейността на фондацията.

 

Екип

Фондация „За Нашите Деца” се управлява от Директор, който е на този пост от създаването на организацията. Настоящият Директор е управлявал двете сливания – през 2001 година на ЕДТ и ХДФ на национално ниво и на ЕДТ и ХДФ на европейско ниво. Директорът управлява Директор „Развитие“, който отговаря за прилагането на програмните решения за благосъстоянието на децата. Към 2010 година той управлява 20 служители – социални работници, психолози, консултанти, ръководители на центрове за обществена подкрепа и др. Директорът пряко управлява още Финансов директор и Мениджър по набирането на средства и маркетинг. Освен това организацията има главен счетоводител, експерт по вътрешноорганизационен мониторинг и ръководители на проекти, както и методист по социални услуги. Организацията има набор от доброволци.

 

Нашите основни постижения

Въвеждането на приемната грижа – през 1997 година екипът за първи път в страната въвежда приемната грижа, която става национален приоритет. Въвеждането на услуги за подкрепа на семейството – реинтеграция, превенция и приемна грижа, са в следствие на Семейната програма на организацията, която по това време се изпълнява във Велинград, Пловдив и Хасково.

 

Малкият групов дом от семеен тип за деца – През 2004 година екипът на организацията въвежда модела на малкия групов дом за грижа за деца, който е разпознат като работещ и е регламентиран в законодателството.

 

В последните 3 години екипът на организацията по различните проекти предотврати изоставянето на близо 400 бебета и деца до три години в социален дом, следвайки виждането, че животът извън семейството трябва да е много кратък.

 

Най-големият ни успех до този момент са многобройните променени съдби на деца от институции, деца, жертви на насилие и малтретиране, деца, пренебрегвани от своите родители и др. Промяната за тях ги е направила деца “като всички останали” – с равни права.

 

Основно наше постижение е и изработването на Програмна стратегия, която поставя основен фокус на нашата работа – фокус върху тези деца, чиито права са нарушени в особено висока степен. Тази стратегия стриктно се прилага и потенциалното изпълнение на настоящото предложение би способствало за постигане на част от целите, които ни водят.

 

През 2009 г. организацията продължи усилията си в предотвратяване изоставянето на новородени и деца до 3-годишна възраст. Начините за това бяха свързани с предоставяне на конкретна емоционална, психологическа, социална и застъпническа подкрепа за детето, семейството, близките и роднините. В същото време ние продължихме да информираме хората у нас, че да живееш в дом е по-скъпо и по-неприемливо за обществото. Благодарение на нашата работа през 2009 г. над 224 бебета и деца до 3 годишна възраст не загубиха родителите си. От тях 66 бяха новородени, 24 бяха деца с увреждания.

 

Зад всеки случай, по който работим стои проблем, свързан с нарушаване на конкретно право на детето – правото да расте и да се развива в семейна среда; правото на здравни грижи; правото на защита и закрила срещу всякакви форми на злоупотреба и непосрещане нуждите на детето, правото на образование.

 

Освен работата по случаи на деца, свързана с нарушени права на децата, ние развиваме и групови форми на работа. Тези форми целят да предотвратят възникването на рискове и проблеми. С децата се работи за повишаване на тяхната информираност и социална компетентност. В тези групи децата работят по теми, свързани с употребата на наркотични вещества, алкохол, тютюнопушене, сексуално поведение и репродуктивно здраве, права и отговорности и др.

 

Повече информация търсете на: www.detebg.org

Добави коментар