Условия за ползване

Когато разглеждате или използвате този Интернет портал, вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и че носите отговорност съгласно действащото българско законодателство.

 

Тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ уреждат отношенията между „МАМА ТАТКО И АЗ“ и всяко лице, което ползва услуги, свързани с достъп и използване на Интернет портала „МАМА ТАТКО И АЗ”.

 

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „МАМА ТАТКО И АЗ“ и потребителите на Интернет портала „МАМА ТАТКО И АЗ“, във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения за двете страни.

 

„МАМА ТАТКО И АЗ“ може да преразгледа и обнови тези „УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ“ по всяко време. Ако продължите да използвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

 

„МАМА ТАТКО И АЗ“ не поема задължение да Ви информира за евентуално направени промени в „УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ“.

 

1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНE

 

„МАМА ТАТКО И АЗ“ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ достъп до информация и бази данни през интернет.

 

Чрез „МАМА ТАТКО И АЗ“ се предоставят УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

1.1. Съдържанието на „МАМА ТАТКО И АЗ“ – като текстове, графики, изображения и други материали, е единствено с информативно предназначение и няма за цел да подтиква ПОТРЕБИТЕЛЯ към използване на лекарствени средства без лекарско предписание или към предприемане на всякаква форма на самолечение.

 

1.2. Съдържанието на „МАМА ТАТКО И АЗ“, включително публикувани статии, мнения или съвети на специалисти в областта на медицината, не замества професионалната медицинска грижа, съвет, диагноза или лечение. Винаги се обръщайте към Вашия личен лекар или друг медицински специалист за всички въпроси свързани с Вашето здраве.

 

1.3.Никога не пренебрегвайте предписанията на лекари или други здравни специалисти и не отлагайте търсенето на професионална медицинска помощ, поради прочетена в „МАМА ТАТКО И АЗ“ информация.

 

1.4. Никога не ползвайте лекарства или лекарствени средства, без да са Ви предписани от лекар или друг здравен специалист. „МАМА ТАТКО И АЗ“ не носи отговорност за предприето самолечение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

1.5. Никога не използвайте лекарства или лекарствени средства без да прочетете внимателно листовката с указания за тяхната употреба.

 

1.6. „МАМА ТАТКО И АЗ“ не носи отговорност за вреди и щети, настъпили във връзка с публикувана на портала „МАМА ТАТКО И АЗ“  информация.

 

1.7. Чрез „МАМА ТАТКО И АЗ“ не се препоръчва използването и не се потвърждават качествата на никой от споменатите в сайта продукти, лекарства, здравни заведения, процедури, мнения и т.н.

 

1.8. „МАМА ТАТКО И АЗ“ си запазва правото да посочва използваните в Портал „МАМА ТАТКО И АЗ“ източници на информация, като не носи отговорност за достоверността на информацията, черпена от тях. Посочвайки използваните източници, „МАМА ТАТКО И АЗ“ не ги рекламира, нито има за цел популяризацията им под каквато и да било форма.

 

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

 

2.1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят „във вида, в който са“ и това, че „МАМА ТАТКО И АЗ“ не поема никаква отговорност за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на тези УСЛУГИ.

2.2. Предоставената в Портал „МАМА ТАТКО И АЗ“ информация се актуализира периодично. „МАМА ТАТКО И АЗ“ не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на изнесена неактуална информация в сайта.

 

3. ЛИНКОВЕ ОТ/КЪМ ТРЕТИ САЙТОВЕ

 

3.1. „МАМА ТАТКО И АЗ“ може да съдържа хипервръзки (линкове) към уеб сайтове контролирани от организации, различни от „МАМА ТАТКО И АЗ“. „МАМА ТАТКО И АЗ“ не носи отговорност и няма отношение към съдържанието или употребата на тези уеб сайтове, както и в случай, че тези уеб сайтове не са достъпни.

 

4. ДРУГИ

 

4.1. „МАМА ТАТКО И АЗ“ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

 

4.2. Всички материали на Интернет портала, включително текст, графики, изображения, софтуер, дизайн, аудио и видео клипове, са защитени с авторски права (с изключение на изрично посочените такива, както и на материали, от чието съдържание е видно, чие е авторството). Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Ако запишете Интернет страницата за лично ползване, вие нямате право да изтривате (скривате) знаци за авторско право или бележки за права и задължения. Информацията в тази интернет страница е предназначена само за Ваша лична информация. Употребата й извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма се допуска само след изрично посочване на Портал „МАМА ТАТКО И АЗ“ като източник и поставяне на директен активен линк към www.mamatatkoiaz.bg.

 

4.3. Ползването на този Портал е изцяло на ваша отговорност. Цялата информация на този Интернет портал е публикувана без гаранции за точност, истинност и обективност. Няма гаранция, че сървърът, на който се намира този Интернет портал, е без вируси или компоненти, които могат да инфектират, повредят или да причинят щети на вашата компютърна система или на друга ваша собственост, или загуба на информация, когато вие разглеждате, записвате или ползвате Интернет портала.

 

4.4.Предвид международния характер на мрежата Интернет и че „МАМА ТАТКО И АЗ“ е свързан с тази мрежа, „МАМА ТАТКО И АЗ“ не гарантира, че потокът информация към и от портала няма да бъде следен и записван от трети страни.