Урологични смущения като резултат на гинекологични заболявания

Поради интимните анатомични и функционални отношения между пикочните и гениталните органи на жената патологичните процеси от едната система могат да засегнат и другата. Гинекологичните заболявания могат да въздействат на долния пикочен тракт чрез компресия и последваща обструкция, изместване, инвазия от злокачествени тумори или, както е описано, чрез предаване на инфекция.

 

Стаза на урина

 

 

Мехурна ретенция на урина

 

Мехурната ретенция е прогресивно изпълване на пикочния мехур с урина и невъзможност за спонтанно изпразване. Като се изключи острата следоперативна и постпартална ретенция, стазата на урина на мехурно ниво е много по-рядка при жените, отколкото при мъжете. Хронична ретенция се наблюдава предимно при неврологични лезии.

 

Етиология

 

Гинекологични операции

Гениталните пролапси и пикочната инконтиненция се коригират с пластика и други операции. Издигането на мехурната шийка и предизвиканото от непрегъване между пикочния мехур и уретрата, както и следоперативният оток стават причина за ретенция на урината. Денервацията на пикочния мехур при радикални гинекологични операции се последва от атония на мехура и дълготрайна хронична ретенция. При всички случаи нараства опасността от инфектиране на пикочния тракт.

 

Тазови тумори

Тазови абсцеси, цервикални миоми, инкарцерирана ретровертирана матка и други могат да притискат уретрата и мехурната шийка към симфизата и да причиняват ретенния на урината.

 

Големите пролапси на гениталиите с цистоцеле водят до дизурия и ретенция, тъй като по-голямата част от мехурната празнина остава под външния уретрален отвор. Детрузорът на тотално пролабиралия мехур не е в състояние да изтласка цялото съдържимо. Освен това пролабиралите генитален и мехурен сегмент притискат плътно уретрата; за да може да уринира, пациентката трябва да репонира изпадналите органи.

 

Клинична картина

 

При остра ретенция на урина пациентката не може волево да изпразва пикочния мехур. Изпълването на мехура се съпровожда от болки ниско в корема и от вегетативни оплаквания като изпотяване и сърцебиене. При прегъване на мехура се получава „преливна” инконтиненция(ishuria paradoxa).

Диагнозата се потвърждава с катетеризация на пикочния мехур.

 

Лечение

 

При механични причини, тумори, пролапс лечението е оперативно. При следоперативна ретенция се извършва катетеризация на пикочния мехур, като се спазват строго принципите на асептиката. Пред многократната катетеризация се предпочита поставянето на постоянен катетър. За да се избегне развитието на устойчиви бактериални щамове, лечението се провежда при поява на клинични данни за инфекция или при сигнификантна бактериурия (според антибиограмата).

 

Напоследък се препоръчват супрапубични дренажи на мехура и промивки с антисептични разтвори. За по-бързо възстановяване на детрузорната функция и нормалната микция се провежда мехурна гимнастика с интермитентно защипване на катетъра. Медикаментозно се прилагат парасимпатикомиметици, тонизиращи детрузора, и а-адренергични блокери, релаксиращи мехурната шийка.

 

Уретерална стаза

 

Етиология

 

Острите и хроничните аднексити могат да доведат до уретерална обструкция, до формирането на хидроуретер и хидронефроза. Процесите на склероза и образуването на цикатрициални маншони около уретерите могат да направят измененията трайни.

 

Големите тазови тумори, тазовата ендометриоза като правило променят топиката на уретерите, причинявайки компресия.

 

При тоталните пролаиси на матката двете маточни артерии могат да придърпват уретера в мястото на кръстосването, в близост с кантовете на матката и да причиняват хидроуретер и хидронефроза. Може би, притискането на уретерите става и в областта на hiatus genitalis.

 

Гинекологични операции

 

Уретерът е застрашен от увличане в лигатура на 1—2 см. от .мястото на кръстосване с илиачните съдове при отстраняване на аднексите, при отделяне на сраствания от задния лист на широката връзка, при прерязване на маточната артерия и при работа в паравезикалната тъкан.

 

Клинична картина. Симптоматиката е бедна или липсва.

 

Диагноза

 

При описаните гинекологични заболявания трябва да се обсъжда възможността за компресия на уретер. Диагнозата се поставя с екскреторна урография и катетеризация на уретерите.

 

Лечение

 

Трябва да бъде насочено към гинекологичното, заболяване; в повечето случаи е оперативно.

 

Снимка: FreeDigitalPhotos.net

Добави коментар