Трансплантацията на стволови клетки подпомага лечението на миелом (част-2)

Продължава от: Трансплантацията на стволови клетки подпомага лечението на миелом (част – 1)

 

Кандидати за високодозова химиотерапия и трансплантация на стволови клетки

 

Много фактори трябва да се отчетат, за да се определи дали пациентът е кандидат за високодозова химиотерапия и трансплантация на стволови клетки. Те включват вида миелома, стадия на заболяването, колко агресивен е и отзвивчивостта на рака при предварително третиране, възрастта на пациента и общото му физическо състояние. Въпреки, че в миналото трансплантациите са били ограничени до по-млади пациенти с добро общо състояние, то днес се извършват при по-разнообразна група пациенти. Някои от тях с отговарящи на леченито тумори или стабилизиращи се след първичното лечение с конвенционална химиотерапия, са кандидати за високодозова химиотерапия и трансплантация на стволови клетки. Като цяло, при пациенти с добро общо състояние, адекватни бъбреци, бял дроб, сърдечна функция – тази терапия е допустима.

 

Видове трансплантация на стволови клетки: Преглед

 

Има много видове трансплантации на стволови клетки. Тук са изброени различните видове трансплантации.

 

Трансплантацията на стволови клетки се определя от източника на стволови клетки.

 

– Костно-мозъчните транспланти, са тези стволови клетки получени от костния мозък. Те рядко се извършват днес за миелом, заради възможността за събиране на периферна кръв. Трнасплантацията на костен мозък, понякога се използва, ако броят стволови клетки, които могат да бъдат получени от периферната кръв е недостатъчен.

 

– Периферните кръвни стволови транспланти, са тези получени от периферната кръв. Тези трансплантации са значиетлно по-чести от трансплантациите на костен мозък, защото е по-лесно да се съберат, те дават по-надежден брой стволови клетки. Процедурата натоварва по-малко системата на донора и пациентът се възстановява по-бързо.

 

Четете още: Могат ли стволовите клетки да лекуват аутизъм?

 

– Транспланти на кръв от пъпна връв – отнася се за трансплантации, където стволовите клетки са получени от кръв на пъпна връв. Исторически те не са използвани често заради ограничения брой стволови клетки, които могат да бъдат събирани от всяка пъпна връв. Наскоро обаче, са генерирани нови интересни данни, с помощта на множество единици кръв от пъпна връв на повече от един донор.

 

Трансплантациите на стволови клетки са допълнително категоризирани въз основа на донорите, които осигуряват стволовите клетки.

 

стволови клетки, трансплантация, миелом

 

– Автоложна трансплантация на стволови клетки се отнася за стволови клетки, които се събират индивидуално и са върнати на индивида. Повечето трансплантации на стволови клетки при миелом са автоложни трансплантации.

 

– Алогенни трансплантации на стволови клетки се отнасят за стволови клетки, които се вземат от един човек и се дават на друг. В момента тези видове трансплантации се извършват много по-рядко при миелом в САЩ и обикновено се извършват в рамките на клинични проучвания.

 

Четете още: Какво са стволовите клетки и защо те са важни?

 

– Сингенеични трансплантации на стволови клетки се отнасят за стволови клетки взети от близнака на реципиента. Тези трансплантации са много редки.

 

На последно място, има няколко вида трансплантации, предмет на изучаване в кличнини условия

 

– Тандемна автоложна трансплантация, известна също като двойна автоложна трансплантация, изисква пациентът да се подложи на две автоложни трансплантации на стволови клетки в рамките на 6 месеца.

 

– Мини алогенната трансплантация включва използването на умерено висока доза химиотерапия в комбинация с алогенна трансплантация на стволови клетки.

 

Процесът на трансплантация на стволови клетки

 

Трансплантацията на стволови клетки е сложен процес, който включва няколко стъпки. Методът е еднакъв при автоложната и алогенната трансплантация на стволови клетки. Въпреки това, в случаи с автоложни трансплантации, пациентът ще се подложи на процедура за събиране на стволови клетки преди да получи висока доза химиотерапия и неговите клетки се замразяват и съхраняват, докато е необходимо. В алогеннатата трансплантация, донорът на стволови клетки обикновено подлежи на процедура за събиране на стволови клетки, точно преди да се извърши трансплантацията. Автоложните трансплантации се извършват най-често.

 

Продължава: Трансплантацията на стволови клетки подпомага лечението на миелом (част – 3)

 

Материалът е любезно предоставен от:

 

 

Превод и обработка: Екипът на "Мама, татко и аз"

 

Снимки: stockimages, Sura Nualpradid FreeDigitalPhotos.net

Добави коментар