Тайнството на Светото Кръщение

Светото Кръщение е първото и основно тайнство на Църквата, в което човек приема Божието благословение, ражда се „от вода и дух” (Йоан 3:5). Кръщението приобщава християнина към Христовата Църква, без да е кръстен човек не може да се нарече християнин. Тайнството Кръщение се извършва само веднъж и повече никога не се повтаря.

 

Кръщението може да се извърши в църква, храм или манастир, като родителите могат да изберат свещеника, който да извърши тайнството, ако имат предпочитания. Особено важна е ролята на кръстникът – той е поръчител за вярата на кръщавания и негов спътник в християнския живот. Абсолютно задължително е кръстникът да е кръстен и да е православен християнин! Не може друговерец, езичник или атеист да бъде кръстник, защото трябва да възпитава своя кръщелник в истините на християнското учение, християнската нравственост, морал и етика.

 

Кръстникът трябва да бъде изповедник на своя кръщелник, защото не всеки човек споделя със своите родители интимни преживявания и въпроси, и като духовен наставник мъдро да го поучава и насочва към християнските добродетели. За кръстници и кумове се избират авторитетни и благочестиви хора, които със своя честен живот да бъдат за пример и подражание на кръщелниците.

 

дете, кръщене, кръстник, християнски

 

Според традицията младото семейство кани за кръстници своите кумове от сватбата, тези които са ги венчали в Църквата. Близките роднини на семейството като баба, дядо, леля, вуйчо, чичо, братовчеди, както и самите родители могат да бъдат кръстници по изключение и само в краен случай, когато важни причини налагат това и няма възможност да се избере кръстник измежду другите хора. Родителите са свободни да изберат за кръстник и някой друг, който според тях ще бъде истински духовен „родител” на детето.

 

Кръстник може да бъде дори и друго дете, като условието е то да е кръстено и разбира се да е достатъчно голямо, за да може да участва в ритуала съгласно правилата. Така кръстникът и кръщелникът ще бъдат почти на една възраст, ще растат заедно и ще могат да си помагат в духовния път. Но ако кръстникът е по-възрастен от детето, ще може да му дава важни съвети и напътствия за живота.

 

В деня на кръщенето обикновено се носи хавлиена кърпа, сапун, погача, червено вино, мед, бонбони, нови дрехи за детето, празна кутия за косичката и празно шише за светената вода. На практика всяка църква има списък на нещата, които е добре да осигурите за ритуала. Затова предварително при записването на дата и час за кръщението попитайте в църквата какво точно да носите. Не забравяйте да носите акта за раждане на детето, за да може въз основа на данните в този официален документ да бъде съставено и свидетелство за Свето Кръщение.

 

дете, кръщене, кръстник, християнски

Какво трябва да знаем за ритуала?

 

Действията, извършвани при Кръщението, са символи с дълбоко съдържание. Започва се с молитвата „Отче Наш”, следва отричане от Сатаната и се пристъпва към изповядване на вярата в Христа с произнасяне на Символа на вярата. След това кръщаваният се помазва с елей. Елеят е символ на изцеление, светлина и радост. С трикратно потапяне във вода свещеникът кръщава в името на Св. Троица. Следва св. Тайнство Миропомазване. Свещеникът помазва с миро кръстообразно челото, ръцете и нозете на кръщавания.

 

Кръстеният се облича с нови дрехи, като в миналото се е обличала бяла дреха в знак на придобиване на духовна чистота. Кръстеният приема осветено кръстче. Обикаля се в кръг около кръщелния купел със запалени свещи, изслушва се евангелското четиво, кръстеният се поръсва с китка цветя като пожелание за здраве и се подстригват косите му, което се счита за първата жертва, принесена от човека на Бога в християнския му живот. Кичурът от косичката се поставя в празната кутийка, която сте донесли.

 

Кръщението завършва с благословението на свещеника и „Многая лета”. Детето вече е станало християнин. Важно е да знаете, че водата, в която е кръстено детето е светена вода и затова е добре да запазите колкото може по-голямо количество от нея и да помазвате детето със светената вода от неговото кръщение.

Добави коментар