Стартира конкурс на тема Иновации и напредък в името на общата кауза – за свят без HIV

На 26.06.2019 г., бе обявен стартът на конкурс на тема „Иновации и напредък в името на общата кауза – за свят без HIV”. В него могат да участват всички над 18-годишна възраст от електронни, печатни или онлайн медии, блогъри или представители на неправителствения или частния сектор в областта на здравеопазването.

 

Желаещите да се включат в конкурса е необходимо да подготвят и публикуват материал, свързан с посочената тема. Материалите могат да бъдат с национално или регионално покритие – новини за печатни и електронни медии, аналитични статии, видео и аудио материали, репортажи, радио и телевизионни програми, публикации в блогове и уебсайтове. Всеки желаещ може да кандидатства с до 3 материала. 

 

Независимо жури от представители на партньорите на конкурса ще оцени по шестобалната система кандидатстващите материали и ще определи най-добрите сред тях, като отличените ще получат почетен плакет.

 

 

Всеки подаден материал ще се оценява по следните критерии:
• Възможност за проследяване на темата в развитие;
• Отразяване на резултатите, постигнати до момента по отношение на ранната диагностика и повишения контрол на заболяването;
• Материалът да е фокусиран върху намаляване на стигмата в обществото към пациентите, живеещи с ХИВ/СПИН;
• Отговорност, съпричастност и солидарност към проблемите на пациентите с ХИВ/СПИН;
• Обективност и достоверност при представяне на дадена тема, свързана с „Иновации и напредък в името на общата кауза –за свят без HIV”;
• Повишаване на информираността относно сексуално-предаваните инфекции и необходимостта от редовно тестване;
• Позитивност при общото представяне на темата. 

 

Материалите ще се оценяват по категории: 
• Телевизионен репортаж/ интервю;
• Статия/ интервю в печатно издание;
• Обзорен материал/ интервю в радио;
• Материал/ публикация в онлайн медия;
• Материал/ публикация в личен блог;
• Материал/ публикация в сайт на неправителствена организация или частен сектор.

 

 

Задължително условие на конкурса е материалите да са излъчени, отпечатани или публикувани в периода от 00:00 ч. на 26.06.2019 г. до 24:00 ч. на 11.11.2019 г. и изпратени на e-mail адрес: konkurs@prplay.net. Желаещите да участват в конкурса трябва да попълнят и формуляр за участие. 

 

Пълните правила на конкурса можете да прочетете на следния интернет адрес: https://bg.gsk.com/media/823749/pravila_za_uchastie_v_konkursa.pdf 

 

Организатор и Спонсор на конкурса е ГлаксоСмитКлайн, представител на ViiV Healthcare за България. Официални партньори са PR Play, Българско дружество по инфекциозни болести, Южно-българско дружество по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология, Национална пациентска организация,  Фондация „И“, CheckPoint София и Сдружение „Здраве без граници“.

Добави коментар