Сифилис

Определение

 

Циклично инфекциозно заболяване (има 3 стадия), което се предава директно, обикновено по полов път, но е възможно и вътрематочно заразяване на плода.

 

Причинител – Treponema pallidum – спираловидна спирохета.

Симптоми

 

Налице са изменения по кожата и костите, прояви от страна на вътрешните органи, рядко триадата на Хътчинсън (Hutchinson – Хътчинсонови зъби с форма на бъчва, паренхиматозен кератит и глухота поради засягане на вътрешното ухо).

 

Четете още: Орален секс и полово предавани болести

 

сифилис, полово предавани болести, инфекции, Treponema pallidum, спираловидна спирохетаПоследствия

 

При вторичния сифилис е възможно засягането на централната нервна система и други вътрешни органи. Най-често през този стадий на болестта ЦНС се засяга под формата на менингит с характерните за това прояви – главоболие, менинго-радикуларно дразнене и др. При развитие на базален менингит се развиват симптоми от страна на различни черепно-мозъчни нерви.

 

Превенция

 

Повишаване на здравната култура на населението. Абсолютно необходими са двукратното серологично изследване на бременните, контрол върху лечението на болните от сифилис и превантивното лечение по време на бременност на лекуваните преди това за сифилис жени.

 

Лечение

 

Четете още: Какво са полово предавани болести и какво са полово предавани инфекции?

 

Лечението се извършва главно с пеницилин. Необходимо е да се осигури оптимално съдържание на пеницилин в кръвта в продължение на 10-14 дни. При ранните форми на сифилиса лечението трябва да се започне с водно-разтворим пеницилин, след което се продължава с депо-пеницилинови препарати. При късните форми освен пеницилин се прилагат бисмутови и йодни препарати и неспецифично лечение (автохемотерапия).

 

Снимки: imagerymajestic, marin FreeDigitalPhotos.net

Добави коментар