Сдружение „Лига на умерените“

1. Кои сме ние?

Неправителствена организация „Лига на умерените” е единствената неправителствена организация в България, която се занимава изцяло с проблемите свързани с алкохолната зависимост. „Лига на умерените“ е основана през месец септември 2012 година като основен повод за създаването на организацията са тревожните тенденции за прекомерната употреба на алкохол сред българското население, както и липсата на ясни критерии за това какво представлява умерената консумация и какво е нейното значение като проблем на цялото ни общество.

 

Основатели и членове на Управителния съвет на „Лига на умерените” са:

•    Д-р Мила Дукова – общопрактикуващ лекар и Председател на Управителния съвет;

•    Д-р Атанас Пелтеков – общопрактикуващ лекар, член на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОЛБ);

•    Доц. д-р Рени Йотова – Ръководител на Франкофонския регионален център за Централна и Източна Европа на Международната организация на франкофонията.

 

2. Какви са нашите цели?

„Лига на умерените” се стреми към налагане на стандартите за допустимо количество за прием на алкохол, приети от Световната здравна организация и Европейската Комисия, превенция на рисковото пиене сред младежите, оказване на помощ и подкрепа на хората с проблемно пиене и техните близки. Целта ни е да помогнем на хората с алкохолен проблем да признаят за проблема си и да предотвратят вредните последици за здравето и за близките си.

 

3. Какво сме направили дотук?

– Създадохме сайт на организацията www.umereni.bg, в който едни от най-добрите специалисти в областта по лечение на алкохолна зависимост в България предоставят безвъзмездно консултативна помощ. В популяризирането на инициативата се включиха редица медии, като Bnt.bg, Imot.bg, Mobile.bg Svejo.net,, Termo.bg, и др., които публикуваха безвъзмездно банер, насочващ към секцията за безплатни онлайн консултации. До момента имаме над 2000 постъпили запитвания към нашите консултанти.

 

– Проведохме проучване на тема „Тенденциите за прекомерна употреба на алкохол сред представители на социално значими професии” в 6 регионални града

– Създадохме информационен видеоклип към кампанията „Не изхвърляй живота си на боклука“, който разпространихме сред регионални телевизионни канали

– Представихме авторска фотографска изложба „Баланс“ посветена на алкохолната зависимост

– Проведохме информационна кампания „Не изхвърляй живота си на боклука“, разпространявайки над 25 хил. информационни материали за рисковите нива на алкохолна консумация в 6 регионални града, с подкрепата на съответните общини

лига на умерените, не изхвърляй живота си на боклука

– Създадохме форум за споделяне на лични истории свързани с алкохолната зависимост към  сайта на www.umereni.bg

– Проведохме специализиран информационен семинар за медии на тема: „Концепция за редуциране на алкохолната консумация като метод за лечение на алкохолната зависимост”

– Проведохме проучване сред 300 фармацевти от 6 регионални града относно нагласите на българите да потърсят помощ за справяне с прекомерната алкохолна консумация

– Проведохме кръгла маса с участието на държавни институции и неправителствени организации ангажирани с проблема за алкохолната зависимост в България на тема: „Алкохолната зависимост – лечимо мозъчно заболяване. Ограничаване на високорисковата алкохолна консумация и достъп до лечение на алкохолно зависимите“

– През декември 2013г. открихме гореща телефонна линия 0888 000 848 за подкрепа на хора с проблемно пиене и техните близки, на която имаме постъпили над 200 сигнала. На „горещия телефон“ нашите консултанти предоставят информация за: границите за допустимо количество за прием на алкохол, причините, рисковите фактори и рисковите групи за развитие на заболяването алкохолна зависимост, основните подходи за мотивация на хора с проблемно пиене и алкохолно зависими да  потърсят помощ и насочват желаещите към консултация със специалистите на „Лига на умерените“ от различни градове в страната.

 

4. Предстоящите инициативи

През настоящата година сме си поставили за цел:

– Да открием консултативни кабинети на организацията в няколко регионални града в страната, където хората, които са потърсили помощ чрез „горещата линия“ да могат да получат безплатна консултативна помощ от специалисти на „Лига на умерените“

– Да разширим обхвата на специалистите на „Лига на умерените“, които предоставят безплатни онлайн консултации на сайта www.umereni.bg, за да обхванем възможно най-много населени места в страната

лига на умерените, гореща линия, алкохол

Добави коментар