Сдружение „Детски Спорт”

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Детски спорт” е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Основните цели които сме си поставили е утвърждаването и развитието на организирания масов детски спорт, първо като част от образователната система и второ като възможност за пълноценно ангажиране на свободното време и ваканции.

 

Ние споделяме убеждението, че масовия спорт и физическото възпитание трябва да бъдат възприемани като стратегически приоритет.

 

Нашата цел: повишаване на общата физическа дееспособност при децата в детските градини чрез прилагане на съвременни педагогически практики предвидени в държавните образователни изисквания и допълнени с методи и похвати даващи начална компетенция за над десет вида спорт.

 

Резултата от нашата работа е детската усмивка!

Добави коментар