Базови цени:

Банер реклама:

 • на първа страница (максимум 200 х 230 рх) – 500 лв
 • на вътрешна страница (максимум 230 х 230 рх)
  • от първо ниво – 150 лв
  • от второ и трето ниво – 120 лв
 • на цяла вътрешна страница (максимум 1000 х 230 рх)
  • от първо ниво – 250 лв
  • от второ или трето ниво – 200 лв
 • в цяла секция с всички подсекции
  • с до 8 (включително) подсекции – 1 000 лв
  • с над 8 подсекции – 1 200 лв

Публикуване на информационен материал – 70 лв

* Информационният материал не включва активни линкове и реклама на продукти и услуги.

PR материал (включва реклама във Facebook чрез promote post add) – 350 лв

Посочената цена е за еднократно публикуване на PR материал и неговото разпространение в социалните мрежи и сайтовете за споделяне на съдържание. За продължително промотиране на материала, цената е по договаряне.

Публикуване на линкове от сайт или FB страница във Facebookстраницата на портала (максимум 8 линка месечно) – 200 лв

Самостоятелна страница – 6 000 лв

Постоянна реклама (банер на всяка страница от първо и второ ниво) – 2 500 лв

*В зависимост от продължителността на рекламната кампания, се ползват следните отстъпки:

 • от 3 до 6 месеца – 5%.
 • от 6 до 12 месеца – 10%.

Базови рекламни пакети:

Пакет “Premium” – 800 лв месечно

 • Публикуване на профил в страницата „Партньори“/PR материал (включва реклама във Facebook чрез promote post add),
 • Публикуване на банер на началната страница

Пакет “Basic” – 450 лв месечно

 • Публикуване на профил в страницата „Партньори“/PR материал (включва реклама във Facebook чрез promote post add)
 • Публикуване на банер на вътрешна страница

Пакет “Extended I” – 1 150 лв месечно

 • Публикуване на профил в страницата „Партньори“/PR материал (включва реклама във Facebook чрез promote post add),
 • Брандиране на цяла секция с до 8 (включително) подсекции

Пакет “Extended II” – 1 350 лв месечно

 • Публикуване на профил в страницата „Партньори“/PR материал (включва реклама във Facebook чрез promote post add)
 • Брандиране на цяла секция с над 8 подсекции

Пакет Shared – 500 лв месечно

 • Публикуване на профил в страницата „Партньори“/PR материал (включва реклама във Facebook чрез promote post add)
 • Публикуване на линкове от сайт или FB страница във Facebook страницата на портала (максимум 8 линка месечно)

Пакет “Light” – 500 лв месечно

 • Публикуване на профил в страницата „Партньори“/PR материал (включва реклама във Facebook чрез promote post add)
 • Публикуване на 4 информационни материала

Провеждане на цялостна информационна кампания в рамките на 1 седмица – 1 500 лв

 • Публикуване на 15 статии и материали (до 3 PR материала)
 • Реклама във Facebook (чрез promote post add)
 • Публикуване на линкове от сайт или FB страница във Facebook страницата на портала (максимум 4 линка)

Представените пакети и услуги са обособени и остойностени по отделно. При комбинации между няколко от тях или добавяне на услуги, пакетните цени могат да бъдат предоговорени.

*Посочените цени са без ДДС