бременност, бебе, резус-конфликт, резус-отрицателна, кръвна група, антитела, имунен отговор

Резус-конфликт – фактор за рискова бременност – част 2

Продължава от: Резус-конфликт – фактор за рискова бременност – част 1

 

Реакцията на съвременната медицина

 

Съвременната медицина предлага профилактика срещу резус–конфликтната бременност чрез прилагането на препарата Анти D-гама глобулин. Той се инжектира на резус-отрицателната жена още след първото раждане и възпрепятства образуването на антитела в кръвта ѝ. Това е единственият сигурен начин за предпазване от резус-конфликт при следваща бременност.

 

Препаратът съдържа концентрирани Анти-D антитела, които неутрализират оставащите в кръвта на жената еритроцити на новороденото. Така те се разграждат и майчината имунна система няма възможност да образуват антитела срещу тях. Тази профилактика предпазва следващите бременности на жената.

 

Профилактика с Анти D-гама глобулин трябва да се прави на всички резус-отрицателни бременни след аборт – спонтанен, терапевтичен или по желание, както и при извън маточна бременност при резус-положителен партньор.

 

бременност, бебе, резус-конфликт, резус-отрицателна, кръвна група, антитела, имунен отговор

 

На профилактика с Анти D-гама глобулин подлежат всички резус-отрицателни бременни с кръвотечение през бременността, особено следствие от заплашващ аборт. В този случай според някои школи профилактична доза трябва да се поставя на всеки 3 месеца до раждането. След инвазивни пренатални диагностични методи като амниоцентеза и хорионбиопсия също трябва да се прави профилактика, ако раждането няма да настъпи до 3 месеца след манипулацията.

 

Разбира се, проследяването на бременни с отрицателен резус фактор след раждане на близнаци също трябва да се вземе под внимание. Макар и профилактирани с Анти D-гама глобулин, пациентките могат да се окажат в ситуация на застрашена пренатална ситуация, предвид предишната си двуплодна бременност.

 

Вижте още: Шарка по време на бременност

 

При резус-конфликтна бременност пациентката трябва да бъде следена. Още в началото на всяка бременност трябва да се определят кръвната група и резус-принадлежността на бъдещия баща. Ако той е хетерозиготен носител на алела за резуз фактор (т.е. един има алел за “+ “кръвна група и един алел за “-“ кръвна група), то е необходимо да бъде изяснена резус-принадлежността на плода.

 

бременност, бебе, резус-конфликт, резус-отрицателна, кръвна група, антитела, имунен отговор

 

Най-новият и съвременен начин е неинвазивно изследване на фетална ДНК фракция в майчината кръв. Така сме сигурни какъв е резус-факторът на плода и при отрицателен бъдещата майка трябва да е спокойна. В миналото само чрез инвазивни манипулации като амниоцентеза и кордоцентеза е била доказвана кръвно-груповата принадлежност на плода, което в последните 10 години се измести от пренатални неинвазивни тестове. Едно от местата, където може да бъде направено изследването е Медицински комплекс „Д-р Щерев“.

 

Проследяване при риск за резус–конфликтната бременност

 

Ако плодът е Rh (+) или бащата е хомозиготен носител на алела за резус фактор, то тогава бременността се проследява по специфичен начин. Има необходимост от по-често проследяване на майката за образуване на антитела, което става ежемесечно преди 24-та гестационна седмица (г.с.) и на всеки две седмици след 24 г.с.

 

Вижте още: Високо кръвно налягане и бременност – факти

 

Когато количеството на тези антитела е в нормална граница, приложение на Анти D-гама глобулин се прави в 28-35 г.с. Ако обаче титъра на антитела е над горна граница на нормата, Доплер изследване на средна мозъчна артерия определя дали има опасност плодът да развие анемия или не. Изследването се прави на седмични интервали и се препоръчва раждане в 38 г.с. Ако обаче плодът има данни за анемия преди термин, то кортикостероидна профилактика, вътреутробно кръвопреливане и проследяване са оптимални за конкретния случай за добър и безпроблемен завършек на бременността.

 

бременност, бебе, резус-конфликт, резус-отрицателна, кръвна група, антитела, имунен отговор

 

Фетална анемия

 

В съвременната фетална медицина чрез специализирано ултразвуково изследване, извършено от сертифициран специалист в тази област, има възможност по индиректен начин да се постави диагноза анемия на плода. Още след 18 г.с. чрез специализирана доплерова велосиметрия може да бъде изследвана т.нар. средна мозъчна артерия на плода. Чрез нея, както и чрез общия изглед на плода, лекарят специалист по фетална медицина може да мониторира неговото състояние през бременността.

 

Когато критериите за фетална анемия бъдат изпълнени, то е възможно да се извърши т. нар. вътреутробно кръвопреливане – манипулация, при която под ултразвуков контрол се пунктира пъпната вена, взима се кръв за определяне на феталния хемоглобин и хематокрит, чрез което по вече директен начин се определя степента на феталната анемия.

 

Вижте още: Изчисляване на риска от хромозомни аномалии с БХС

 

Чрез специални формули се изчислява количеството кръв, която трябва да се прелее. Донорската кръв е “0” с отрицателен резус фактор и тя се прелива през вече пунктираната пъпна вена. Тази лечебна процедура, както и всички описани диагностични процедури, се извършват в Сектор по фетална медицина на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ от отлично обучен екип и вече не едно и две бебчета радват своите семейства след успешно лечение.

 

Материалът е подготвен в партньорство с екип от специалисти на:

щерев, болница, медицински комплекс

Добави коментар