Ранна диагностика на рак на яйчника с тестове – HE4, CA125 II и ROMA

Ранна диагностика на рак на яйчника с тестове – HE4, CA125II и ROMA (Алгоритъм за оценка на риска от злокачествен овариален карцином)

 

Следвайки стратегията си за индивидуализирано здравеопазване с основна цел да осигури лекарства и диагностични методи, които допринасят за подобряване здравето и повишаване качеството на живот на пациентите, Рош предостави на специалисти и пациенти по целия свят алгоритъм за ранна диагностика на рак на яйчника.

 

Ракът на яйчника е на четвърто място по смъртност сред карциномните случаи при жените. Най-висок процент заболеваемост има в икономически напредналите региони, в това число Северна Америка, Европа, Австралия и Нова Зеландия. Овариалният карцином, най-леталният вид гинекологичен рак, е потенциално лечим, ако се открие рано. Поради неясна и неспецифична симптоматика, 70-75% от овариалните карциноми се откриват в късен стадий. Според Международната агенция за изследване на рака (International Agency for Research on Cancer – IARC), петгодишният процент на преживяване на пациенти с овариален карцином е 46%. При ранно диагностициране процентът на преживяване се увеличава до 94%.

 

Специалистите от Диагностично направление на Рош, насочвайки усилията си към разработване на маркери за ранно откриване на рак на яйчника, предлагат интегриран подход с два диагностични теста за имунологични анализатори Elecsys, измерващи серумни нива на туморните маркери – CA125II, HE4 и ROMA (алгоритъм, изчисляем на база резултатите от тях), оценяващ риска от развитие на злокачествено заболяване.

 

CA125 e глюкопротеин с висока молекулна маса, който се секретира във фалопиевите тръби, ендоцервикса и горната част на влагалището и мезотелните клетки (плевра, перикард, перитонеум) Въпреки че CA125 е относително неспецифичен маркер, в момента се интерпретира като основен туморен маркер за мониторинг на терапията и напредъка на заболяването при пациентки със серозни овариали карциноми.

 

HE4 принадлежи към семейството на киселите белтъци (WFDC) с предполагаеми трипсин-инхибиторни свойства. HE4 е изолиран за първи път в тъкан на човешкия епидидим. Този биомаркер има много ниска експресия в епитела на респираторни и репродуктивни тъкани, включително яйчника, но е с висока експресия в тъканта на овариалния карцином. Освен това повишени стойности могат да се установят в серума на пациенти с рак на яйчника. Очаква се новият туморен маркер HE4 да помогне при оценката на риска от епителен овариален карцином.

 

Ранна диагностика на рак на яйчника с тестове - HE4, CA125 II  и ROMA

Комбинираното използване на HE4 и CA125 увеличава чувствителността и подобрява управлението на лечението за овариален рак.

 

– HE4 и CA125II са допълващи се маркери и комбинираното им използване увеличава диагностичната точност при всички възрастови групи. Чрез измерване на двата маркера заедно, диагностичната им стойност може да бъде обединена за осигуряване на максимална чувствителност и специфичност за първична диагноза – особено за пациенти с пелвисна маса и открит рецидив по време на последващата терапия.

 

– Комбинацията от двата маркера CA125 и HE4 е по-точен предиктор за злокачественост отколкото всеки от двата поотделно.

 

ROMA повишава диагностичната стойност на комбинацията от двата маркера HE4 и CA125:

 

– Измерените стойности на HE4 и CA125II могат да се комбинират в алгоритъм, наречен ROMA. Този алгоритъм включва освен това и статуса на менопауза на жената. Алгоритъмът класифицира коректно 94% от жените с епителен овариален карцином. Тази висока точност помага жените да бъдат стратифицирани в нискорискови и високорискови групи и така подбрява диагностиката, лечението и грижите за пациента.

 

В партньорство с:

ХРОНО ООД - официален дистрибутор за България на Roche Diagnostics Deutschland GmbH и Greiner Bio-One.

 

Снимки: digitalart, piyaphantawong FreeDigitalPhotos.net

Добави коментар