Развитие на речта при близнаците

Отношенията между близнаците не могат да се сравнят с никои други отношения. Често помежду си те имат почти телепатична връзка. Още от малки се научават да общуват твърде добре един с друг. Това донякъде се дължи и на недостатъчното внимание, което успяват да им обърнат родителите.

 

Обикновено близнаците проговарят малко по-късно от връстниците си. Това се дължи на факта, че близнаците често общуват на свой собствен, автономен език и не изпитват нужда да бъдат разбрани от останалите, заобикалящи ги хора. Ако по всички останали показатели се развиват в норми, закъснялото проговаряне не би следвало да безпокои родителите.

 

Какви са нормите за развитие на речта у децата?

 

Едногодишното дете използва активно 3-5 думи, разбира прости инструкции, знае имената на предмети и може да ги покаже на картинка.

 

На две години детето може да състави просто изречение от 2-3 думи, използва глаголи, прилагателни, започва да използва местоимението „аз”, речниковият запас се увеличава до 50 думи.

 

През третата година детето общува със сложни изречения от три и повече думи, използва множествено число, разбира това, което му се чете или разказва.

 

За развитието на децата, в частност на близнаците, е от важно значение да се научат да говорят на общоразбираем език. Трябва да се разшири максимално кръгът на общуване на близнаците с техни връстници и възрастни хора. Родителите могат да се разпределят и всеки поотделно да общува с всяко от децата, по възможност в отделни стаи. Да се измислят игри и занимания, в които децата да са отделено с мама или татко. Това дава възможност за по-дълго време детето да общува индивидуално с мама или тати, което го стимулира да говори на разбираем език.

 

Ако забележат изоставане в развитието на речта, въпреки положените усилия, родителите би следвало да потърсят компетентното мнение на логопед.

 

Източник: mamablog.bg

Снимка: FreeDigitalPhotos.net

Добави коментар