Профилактика на злокачествените гинекологични заболявания

Най-ефикасният начин за предотвратяване на определена група заболявания е премахването на етиологичния причинител или най-малко – ограничаването пътищата на неговото разпространение. При гинекологичните неоплазми етиологичният агент или не е известен, или предполагаемите канцерогени и коканцерогени са множествени и се намират в сложни взаимоотношения. По тази причина на настоящия етап на развитие на гинекологичната наука ние не сме в състояние да провеждаме етиологична профилактика.

 

Четете още: Що е това цитонамазка?

За щастие обаче гинекологичната канцерогенеза е един сравнително бавен процес (с изключение на някои яйчникови тумори). Този процес закономерно напредва от нормална тъкан към инфилтративна карцинома през различно траещи предракови стадии- преканцерози.

 

Диагностицирането и лечението на преканцерозните състояния прекъсва веригата на канцерогенезата и изключително ефикасно предпазва жената от малигнено заболяване. Този начин на предпазване се нарича стадийна профилактика.

 

При сегашните диагностични възможности масовата профилактика е напълно реално осъществима. Нещо повече – в сравнение с другите клинични специалности (хирургия, вътрешна медицина, неврология и пр.) гинеколозите заемат водещо място в противораковата борба именно благодарение на рутинното прилагане на масовата профилактика.

 

Четете още: Защити своята фертилност

 

Като субективен фактор в онкогинекологичната профилактика голяма роля играе т.нар. онкологична насоченост на гинеколога. При такава насоченост всеки първичен гинекологичен преглед същевременно представлява и онкопрофилактичен преглед.

 

Но дори и най-прецизно прилаган, този подход е абсолютно недостатъчен за ефективна стадийна профилактика в широк мащаб. Огромното мнозинство от жените с преканцерози или нямат субективни оплаквания, или те са от такова естество, че биват подценявани, т.е. гинекологът напразно ще чака в своя кабинет да бъде посетен от пациентка с генитална преканцероза.

 

Затова единственият рационален подход е тези пациентки да се издирват активно чрез масов скрининг на цялото женско население.

Добави коментар