Профилактика на безплодието

Профилактичните грижи за момичето и момчето трябва да започват още от раждането, като едно от най-важните неща е да се предпазват половите органи от инфекции. След раждането на детето е необходимо да се извършва щателен оглед за откриване на вродени аномалии на половите органи.

 

Всяко отклонение в общото развитие на момичето или момчето трябва да бъде сигнал за вземане на мерки. Това важи особено за появата на първата менструация и навременното спускане на тестикулите. Необходимо е от най-ранна възраст да се създават трайни хигиенни навици, да се изясняват своевременно въпросите на хигиената на половия живот и предпазването от нежелано забременяване.

 

Профилактиката на безплодието, обусловено от инфекциозни и възпалителни заболявания на половите органи и преди всичко от гонорея, изисква своевременно откриване и активно специфично лечение.

 

Вижте още: Въпросите на момичетата, които ще стават жени

 

Всяко момиче, което не е получило първата си менструация до 15-годишна възраст, трябва да бъде насочвано към кабинетите по детско-юношеска гинекология. Туберкулозата на гениталиите е причина за безплодие, поради което диспансерното наблюдение в тези случаи трябва да бъде продължително.

 

Профилактиката на безплодието, свързано с недоразвитие или инфантилизъм на половите органи, трябва да се провежда по пътя на системното медицинско наблюдение още по време на училищната възраст, когато и резултатите от лечението са най-обнадеждаващи.

 

При провеждане на профилактичните мероприятия особено значение има здравната просвета, чрез която се разяснява важността от ранното търсене на специализирана медицинска помощ. При безплоден брак е необходимо да се разясняват въпросите на хигиената на половия живот, като особено внимание се обръща на вредата от аборта по желание и на инфекциозните заболявания.

Добави коментар