Проект Нови възможности за децата с трудности в развитието на Фондация За Нашите Деца

Тази година фондация „За Нашите Деца“ участва в благотворителната  кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“ с проект „Нови възможности за децата с трудности в развитието“. С осъществяването на проекта ще бъдат подкрепени общо 20 деца, със специфични потребности и трудности в развитието като им бъде предоставена възможност за специализирани, занимания в специално оборудвана за целта, Сензорна зала.

 

Качественото оборудване на такава зала, ще спомогне за подобряване на  двигателната активност на децата, ще повиши когнитивните и комуникативните  умения на децата с увреждания, което е основна предпоставка за по-лесната им по – нататъшна интеграция в образователната система.

 

Друг акцент в проекта е включването на децата със специални потребности от 0 до 7 години в социализиращи и терапевтични занимания. Чрез набраните средства от кампанията ще бъде предоставена възможност децата да ползват подходяща за тях терапия – хидротерапия, музикотерапия, рехабилитация или терапия с коне (хипотерапия).

 

Ефектът от терапевтичните занимания ще допълни работата на експертите на организацията и ще създаде предпоставки за цялостното подобряване на физическото, когнитивното и психическото състояние на децата.

 

Фондация “ За Нашите Деца“ вече  27 години подкрепя най-уязвимите деца в България и правото на семейство за всяко дете.  Предвид големия брой на деца с увреждания и трудности в развитието, през последните години специалистите на фондацията работят, както за намиране на приемни семейства, които да отглеждат децата с увреждания, така и за подкрепа на биологични семейства, в които има деца с увреждания и трудности в развитието.

 

От началото на  2019 година организацията подкрепи 1221 деца и родители, от тях 84 деца със специфични потребности в развитието в ранна детска възраст от 0 до 7 години. Специалистите на организацията работиха с деца с различни диагнози – аутизъм, специални образователни потребности, с дефицит на вниманието, с детска церебрална парализа и др.

 

Кампанията „Избери, за да помогнеш“ стартира от днес (4 ноември) и ще продължи до края на септември 2020 г. Как да подкрепите  проекта на Фондация „За Нашите Деца“, вижте ТУК.

 

Дарителската кампания „Избери за да помогнеш“ на Райфайзенбанк стартира през 2009 година. За изминалите 10 кампании (2009 – 2018 г.), Райфайзенбанк и нейните служители подкрепиха общо 257 проекта. Дарената сума, заедно с външните дарения е над 2.9 млн.лв.

Добави коментар