Причини, диагностика и лечение на мъжкия инфертилитет – част 2

Продължава от: Причини, диагностика и лечение на мъжкия инфертилитет – част 1

 

Най-точна представа за състоянието на оплодителната способност на мъжа дава изследването на еякулата, което трябва да отговори на следните въпроси: какъв е общият брой на сперматозоидите, колко от тях са с нормална подвижност, какъв е видът на придвижване, какъв е процентът на сперматозоидите с нормален морфологичен строеж и има ли изменения а семенната плазма.

 

Спермата на човека се състои от четири различни по количество и качество фракции –  прееякулаторна, ранна, главна и заключителна; в първата трета на еякулата се намират 75,0% от общия брой на сперматозоидите.

 

Четете още: Генетични причини за безплодие при мъжете

 

Прието е получаването на спермата за изследване да става чрез мастурбация след 3—5 дневно полово въздържане, за предпочитане — сутрин след ури­ниране (осигурява промиването на уретрата от клетъчни елементи).

 

инфертилитет, сперма, стерилитет, диагностика

 

Изследват се следните параметри на свежо получения еякулат: обем, цвят, миризма, време на втечняване, вискозитет, рН, брой на сперматозоидите, по­движност, морфология, фруктоза и фруктолиза, кисела и алкална фосфатаза, пенетрационна способност и др.

 

Спермата, състояща се от сперматозоиди  и семенна течност, представлява сложна биологична смес, изработвана от семенните каналчета, акцесорните жлези на тестикулите, простатната жлеза, със секрети от ампуларната част на семенните канали и жлезите на уретрата. Семенната течност притежава свойствата на буферен разтвор, който неутрализира киселата реакция на вла­галищното съдържимо.

 

Четете още: Има ли бавно подвижни и бързо подвижни сперматозоиди?

 

В клинич­ната практика се различават три степени на олигозооспермия — първа, втора и трета. Оплодителната способност на такава сперма е значително намалена. Азооспермия – в еякулата липсват сперматозоиди, но се срещат клетки на сперматогенезата. Това е напълно безплодна сперма. Аспермия — пълна липса на сперматозоиди и клетки на сперматогенезата. Такава сперма се намира при запушване на семенните канали — тя е негодна за оплождане. Асперматизъм — пълна липса на еякулат.

 

олигозооспермия, азооспермия, мъжки инфертилитет, стерилитет

 

Астеноспермия — сперма, в която има нормален брой сперматозоиди, но процентът на слабо подвижните, на неподвижните сперматозоиди и на тези с изменена морфология е над 60,0. Некроспермия – установяват се повече от 50,0 % неподвижни сперматозоиди. Тератоспермия –  са повече от 60,0 % сперматозоиди с изменена морфология.

 

Количеството на еякулата при здравия мъж в плодоносна възраст се ко­лебае от 2 до 4 ml. Когато количеството на спермата е по-малко от 2 ml, говори се за hypospermia, а когато е повече от 5 ml — hyperspermia.

 

Четете още: Мъжете и безплодието в семейството

 

При диагностиката на мъжкия инфертилитет влиза в съображение и им­потенцията, която може да бъде основна причина за безплодие.

 

Способността на еякулата за оплождане зависи не,само от физиологичните свойства на сперматозоидите, но и от оптималното съдържание в семенната течност на белтъци, свободни аминокиселини, липиди, въглеводороди, ферменти и микроелементи.

 

семенна течност, сперма, оплождане, мъжки инфертилитет, стерилитет

 

В зависимост от етиологията лечението на мъжкия инфертилитет се провежда с активна противовъзпалителна терапия с широкоспектърни антибио­тици и сулфонамиди, с последващи физиотерапевтични процедури, витамини — А, Е, В-комплекс, трибестан, витамин В12, провирон, прегнил, тестостерон, антерон и др. При механични препятствия, нарушаващи проходимостта на семенните канали, се препоръчва оперативно лечение.

 

Снимки: Toni Blay, Unfurled /, @Doug88888  Foter.com

Добави коментар