Преждевременно отлепване на плацентата

Представлява частично или пълно отлепване на прикрепена към нормалното място плацента от залавната й повърхност преди или по време на раждането, при което често се стига до кървене от майчини, а нерядко и от детски кръво­носни съдове. Честота: тежки случаи 0,4 %, леки случаи 0,8 % от ражданията. Степен на рецидив при следваща бременност около 5 %. Повече са засегнати възрастни раждащи и многораждали жени.

 

Причини

 

 • неизяснени 60 %
 • ЕРН гестози около 30 %
 • механични причини (например падане, удар в долната част на корема, външно верзио при седалищно предлежание, къса пъпна връв)

 

Клиника

 

 • режеща, внезапно настъпва­ща болка в долната част на корема (водещ симптом)
 • общо неразположение (страх, виене на свят, задух, отпад­налост)
 • в 75 % от случаите кървене ex utero (силните кръвоизливи са рядкост, първоначално е налице кървене в матката)
 • шокова симптоматика (спад на кръвното, повишаване на пулса)
 • евентуална преразходна коагулопатия (фибриноген под 100 mg %, тромбоцити под 100 000/mm3)

 

Преждевременно парциално отлепване на плацента без и със кървене ex cervice

 

 

Диагноза

 

 • чувствителна на натиск, сравнително напрегната матка
 • в КТГ признаци на фетална хипоксия
 • УЗ: ретроплацентарен хематом, евентуално без кървене навън (при плацента на задната стена трудно доказуем); в редки случаи кървене в маточната мускулатура (синдром на Кувелер)
 • вагинален преглед само при готовност за секцио

 

Степени

 

 • Степен 0: няма клиника, диагнозата се поставя едва post partum, увеличена детска смъртност
 • Степен I: умерено вагинално кървене с или без лек тетаничен спазъм на маточната мускулатура, значително увеличен детски морталитет
 • Степен II: по-силно маточно кървене с болезнена тетания на маточната мускулатура, коагулопатия, все още липсващ шок; често интраутеринна смърт на плода
 • Степен III: значителна тетания на матката, коагулопатия, хеморагичен шок, болезнен корем, умряло дете

 

Лечение

 

 • Поставяне на няколко венозни достъпа – плазмозаместители, евентуално борба с шока
 • доставяне на еритроцитни концентрати
 • лаборатория: КК, тромбоцити, електролити, съсирване, фибриноген, креатинин
 • готовност за секцио
 • интензивно наблюдение (КТГ, пулс, RR, контрола на приемани и отделяни течности)

 

При живо дете и шансове за оцеляване: незабавно секцио.

 

При мъртво дете или при липсващи шансове за оцеляване: стремеж към вагинално родоразрешение (отваряне на околоплодния мехур, продължителна окситоцинова инфузия). Завишен майчин морталитет от шок и ДИК. Ако вагинал­но родоразрешение в предвидим срок е невъзможно, sectio ceasarea е метод на избор при опасност за майката.

 

Снимка: FreeDigitalPhotos.net

Добави коментар