Предракови заболявания на маточната шийка

Предракови заболявания (преканцерози) на маточната шийка са дисплазиите на цервикалния епител. Касае се за хистологично, а не за клинично понятие. Терминът дисплазия е международно приет през 1961 г.

 

С него се означават всички изменения на плоския епител, които показват признаци на хистологичен атипизъм, но този атипизъм не е достатъчно изразен, за да се квалифицира изменението като Са in situ. Така дисплазиите заемат междинно място между нормалния плосък епител и Са in situ.

 

Различаваме 3 степени дисплазия:

дисплазия I степен (лека дисплазия)
дисплазия II степен (умерена дисплазия)
дисплазия III степен (тежка дисплазия)

 

Хистологична характеристика на дисплазиите

 

• Дисплазия I степен

 

Долната 1/3 от епителния пласт е съставена от клетки, подобни на тези от stratum basale, но с хистологични признаци на клетъчен атипизъм. Горните 2/3 от епителния пласт са нормално стратифицирани и съставени от нормални клетки.

 

• Дисплазия II степен

Атипичните клетки изграждат долната половина на епителния пласт. Горната половина е със запазени слоеве, съставени от нормални клетки.

 

• Дисплазия III степен

Атипичните клетки изграждат 2/3 от епителния пласт. Само горната 1/3 на епитела показва запазена стратификация нормален клетъчен състав.

 

Четете още: Предракови и ракови заболявания на маточните тръби

 

В определен процент от случаите дисплазиите могат спонтанно да регресират. Това настъпва, когато етиологичният фактор (вирусната инфекция, химичният канцероген и пр.) преустанови своето действие.

 

При дисплазия от II и III степен обаче се селекционират популации от атипични клетки, които се размножават по-бързо от нормалните клетки. Тогава измененията прогресират в насока на Са in situ и инвазивна карцинома. Прогресията се осъществява в различно дълги срокове — от месеци до години, в зависимост от онкогенния потенциал на етиологичния агент.

 

Локализация на дисплазиите върху маточната шийка

 

С малки изключения дисплазиите се локализират в зоната на трансформация на маточната шийка.

 

Клинична картина

 

Дисплазиите на маточната шийка заемат малки по площ участъци (от порядъка на 2—3 см2). Те нямат характерна клинична картина. Твърде често пациентките нямат никакви субективни оплаквания. При оглед със спекулум дисплазиите не могат да се открият. Това, което се вижда макроскопски, обикновено са т. нар. фонови процеси — лацерации на маточната шийка, ектопии и ектропиони на ендоцервикалната лигавица.

 

Четете още: Профилактика на злокачествените гинекологични заболявания

 

Диагноза

 

Диагнозата на дисплазиите на маточната шийка може да се поставя само чрез цитологично, колпоскопско и хистологично изследване. Цитологично в зависимост от тежестта на дисплазията се установяват цитонамазки от III или IV група по Papanicolaou. Колпоскопски дисплазичните участъци се откриват като участъци от колпоскопски атипичен епител (бял епител, левкоплакия, пунктирана зона, мозайка, съдов атипизъм).

 

От особена важност е да се прецени дали изменението е само върху ектоцервикса или навлиза и в цервикалния канал. От колпоскопски атипичните участъци се взима прицелна биопсия. Ако измененията навлизат в цервикалния канал, трябва да се направи пробно абразио на цервикалния канал. Окончателна е хистологичната диагноза.

Добави коментар