Браузъри

Уеб сайтът е проектиран за следните браузъри:

Необходимо е да активирате следните възможности на браузъра, който използвате:

  • CSS
    Нужни за цялостно форматиране и разположение на страницата.
  • JavaScript
  • Допълнителна интерактивност на страницата.

Възможно е да се наложи да ги включите от менюто „Preferences“ на браузъра, който използвате.

Приложения

За да можете коректно да възпроизведете цялата информация, съдържаща се в сайта, е възможно да се нуждаете от инсталирането на допълнителен софтуер. Препратките по–долу ще ви помогнат да свалите и инсталирате липсващите Ви програмни продукти:

  • Adobe Reader – Продукт за разглеждане на документи в PDFформат.