Пет стъпки за съхранение на стволови клетки от млечно зъбче

Автор: Галина Стоева,

Aдминистративен директор на БИОХЕЛЕНИКА

 

Стъпка 1 – Бъдете подготвени още преди млечното зъбче да се разклати.

 

Свържете с екипа на БИОХЕЛЕНИКА за подробно консултиране, предоставяне на информационни материали и документи, свързани с изпълнението на медицинската процедура.

 

Стъпка 2 – Млечното зъбче трябва да бъде извадено от обучен дентален лекар. http://bit.ly/14bq5zL

 

Преди изваждането следва да извършите при същия лекар първичен преглед и рентгенографско изследване за избор на едно или две зъбчета, съгласно определени индикации (горни или долни фронтално разположени зъбки).

 

Стъпка 3 – Проверка на кръвните изследвания на Вашето дете.

 

Трябва да се съобразите с нашите стандартни правила за кръвни тестове. Вие трябва да представите отрицателни резултати от изследвания на кръвта на вашето дете за ХИВ, Хепатит B и C, и сифилис.

 

Стъпка 4 – Изваждане на зъбчето, безболезнено и при стерилни условия.

 

стволови клетки, зъбче

 

Изваденото зъбче се поставя в специален медицински сет. Уверете се, че това се е случило. Медицинският сет на БИОХЕЛЕНИКА  има всичко необходимо, за да запази зъбчето при подходящи температурни условия, без въздействие на факторите на околната среда. Млечното зъбче  достига до тъканната банка не по-късно от 24 часа от изваждането.

 

Стъпка 5 – Преработка на зъбната пула на млечното зъбче.

 

След повторна проверка на кръвните тестове от зъбната пулпа се отделят мезенхимните стволови клетки, които се съхраняват в т.нар. „криоампули”. От пулпата на едно зъбче се изолират клетки за една „криоампула”, а от две зъбчета две „криоампули”. Всяка проба  уникално се баркодира, с цел гаранция за идентичност и допълнителна защита. Пробите се поставят и съхраняват в съдове с течен азот при – 196 ?C.

 

Изолирането на стволови клетки от две зъбчета, дава адекватен брой мезенхимни стволови клетки  за успешна терапевтична употреба.

 

Процедурата приключва с издаване на сертификат за успешно съхранение, в който подробно са описани количеството и качеството на клетките, придружени от необходимите лабораторни измервания. Първоначалният период на съхранение е 20 години.

 

След информиране за необходимите стъпки можете да вземете Вашето информирано решение.

 

Статията е любезно предоставена от:

 

стволови клетки, зъбче

 

Снимка: ponsulak FreeDigitalPhotos.net

Добави коментар