От 30 до 40 години жените губят около 3/4 от яйчниковия си резерв

Интервю с Доц. д-р Мария Юнакова,

Акушер-гинеколог, Репродуктивна медицина и АРТ в САГБАЛ „Д-р Щерев”

 

Портал „Мама, татко и аз“ (МТА): Доц. Юнакова, при какви показатели се поставя диагнозата намален яйчников резерв?

 

Доц. Юнакова: Най-често тази диагноза се поставя във връзка с репродуктивни проблеми при двойката. Има няколко групи маркери за оценка на яйчниковия резерв: ултразвукови параметри, включително доплерово изследване на кръвоснабдаването в малкия таз, хормонални изследвания, динамични тестове.

 

Ултразвуковите маркери са: размера на яйчника, броя на антралните фоликули в яйчника (малките фоликули в началната фаза на цикъла, които представляват нормалната структура на яйчника), доплерово изследване на кръвоснабдяването на яйчниците. Хормоналните изследвания са: FSH, E2, съотношението FSH/LH, анти-мюлеров хормон и инхибин В, изследвани в началната фоликуларна фаза на менструалния цикъл.

 

Динамичните тестове са оценка на яйчниковия отговор при стимулация с определени медикаменти по схема. Изброените маркери показват и двата основни метода за изследване на яйчниковия резерв – утразвуков и кръвен (хормони).

 

МТА: Съществува ли възможност жените чисто превантивно да изследват оставащия им яйчников резерв?

 

Доц. Юнакова: Изброените изследвания за оценка на яйчниковия резерв са лесно изпълними, достъпни, не са болезнени и времеемки. Като изключим динамичните тестове, които предполагат хормонално натоварване на организма и не са подходящи за профилактични изследвания, останалите тестове лесно могат да бъдат направени с оглед репродуктивно планиране.

 

Вижте още: Най-често задаваните въпроси за стерилитета

 

МТА: Неразрушима ли е зависимостта между възрастта на жената и съответно яйчниковия ѝ резерв и възможността за зачеване?

 

Доц. Юнакова: Репродуктивното остаряване е следствие на намаляването на броя и качеството на яйчниковите фоликули. Хистологичното изследване на яйчниците показва, че броят на фоликулите бързо намалява с възрастта на жената, започвайки от вътреутробния живот до пост менопаузата.

 

През периода от 30 до 40 години жените губят около 3/4 от техния фоликуларен резерв, феномен с пряко отражение върху техния репродуктивен потенциал. Същевременно, между жени на една и съща хронологична възраст количественият фоликуларен резерв на яйчниците може да варира чувствително.

 

Освен това яйчниковият резерв има не само количествено, но и качествено измерение. С напредването на възрастта рязко се променя и качеството на яйцеклетките. Над 40 годишна възраст на жената, процента на яйцеклетките с хромозомни дефекти е над 90.

 

МТА: Съществуват ли фактори, които влияят в посока по-ранно настъпване на менопаузата?

 

Доц. Юнакова: Освен естествените физиологични процеси на намаляване на яйчниковия резерв с възрастта, има редица външни фактори в съвременния живот, които могат да го предизвикат. Това могат да бъдат прекарани възпалителни процеси в малкия таз, които ограничават кръвоснабдяването на яйчника и водят до хистологични изменения в тъканта на самия яйчник, свързани със загуба на антрални фоликули.

 

Тютюнопушенето също води директно до свиване на съдовете на малкия таз, включително на яйчниците с влошаване храненето на яйчника, респективно намаляване на броя на антралните фоликули и влошаване качеството на яйцеклетките. Операции върху яйчниците, които не са извършени достатъчно щадящо, могат също да засегнат кръвоснабдяването на яйчника и функцията му.

 

Вижте още: Когато бебето се бави

 

Широко разпространените в миналото операции, като клиновидна резекция на яйчника, за лечение на синдрома на поликистозните яйчници, при млади момичета в миналото са причина за голям процент от случаите с преждевременно намаляване на резерва на яйчника. Същото се отнася и за масовото прилагане на електрофенестрация на поликистозните яйчници при лапароскопия – когато то не се прави достатъчно повърхностно и прецизно, се стига до по-дълбоко засягане на кръвоснабдяването на яйчника и респективно ограничаване на яйчниковия резерв.

 

МТА: Различава ли се една ин витро процедура при жена с намален яйчников резерв от тази при жена, лекуваща стерилитет с друг генезис?

 

Доц. Юнакова: Намаленият яйчников резерв е основен проблем, с който се борят специалистите, работещи АРТ. За съжаление намаляването на яйчниковия резерв не е само количествено, но и качествено изменение на яйчника, т.е. освен малкият брой яйцеклетки, които се получават при такива жени, те не са и с добро качество. А изходът от ин витро най-пряко зависи от броя на добитите качествени яйцеклетки. В този ред на мисли, жените с редуциран яйчников резерв са едно от най-големите предизвикателства пред специалистите, работещи АРТ.

 

МТА: Кога настъпва моментът, когато лекарят препоръчва използването на донорска яйцеклетка?

 

Доц. Юнакова: Препоръчването на използването на донорска яйцеклетка е много труден и деликатен момент както за лекуващия лекар, така и за пациента. До този разговор и обсъждане се стига едва след като е проведен целият набор от гореизброените диагностични процедури, включително и динамичните тестове с опит за стимулация и резултатите от всички тестове съвпадат и са достатъчно категорични.

 

Вижте още: Какво да очаквате, когато посещавате лекаря при безплодие?

 

Тъй като тези тестове и процедури отнемат време и пациентът информирано преминава през всички тях, в края на диагностичния период той обикновено е достатъчно информиран и убеден в достоверността на резултатите.

 

В този ред на мисли достигането до необходимостта от използването на донорска яйцеклетка става съвместно между пациента и лекаря. Това прави пациента по-подготвен.

 

МТА: Вие лично имала ли сте пациент/и, използващи донорски яйцеклетки?

 

Доц. Юнакова: Всеки лекар, занимаващ се с репродуктивни проблеми, се среща с такива пациенти. Предвид завишаващата се възраст на жените, които решават за първи път да имат дете, такива пациенти съвсем не са рядкост. Действително, когато изследванията покажат изчерпан яйчников резерв, драмата е голяма както за пациента, така и за лекаря.

 

Проблемът е още по-голям и от факта, че обществото ни не е узряло все още за тази напълно реална за много жени алтернатива, каквато е донорската яйцеклетка.

 

Майчинският инстинкт се отключва по време на самата бременност и раждане и това какъв е генетичният произход на яйцеклетката не би трябвало да е от значение. Но този проблем е свързан с липсата на информация от специалистите към обществото. Това прави проблема с намирането на донорски яйцеклетки изключително голям, дори и пациентите да са готови да приемат тази алтернатива.

 

Материалът е подготвен в партньорство с:

 

Добави коментар