Отново на работа

Стартира набирането на декларации и заявления за кандидатстване по  Операция от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – “Отново на работа”.

 

Операцията е насочена към родители, искащи да продължат своята трудова кариера, да го направят, и към безработни лица, обичащи да се грижат за малки деца, да намерят подходяща работа.
 

Родителите подават заявление по образец, придружено с копие от акт за раждане на детето и служебна бележка от работодател, удостоверяваща трудовият статус.
 

Безработните лица попълват заявление и декларация.
 

Всички документи се подават в Дирекция “Бюро по труда”, срещу което се получава входящ номер. На заявленията и декларациите е посочена повече информация, както и начин на попълването им. Всички разходи по обучението, както и тези за заплати, са за сметка на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Напиши коментар