Осиновяване, осиновители и осиновени деца

Светът на осиновяването продължава да се развива, а темпото се поддържа чрез  разширяването на идеи за значението на семейството и многобройните начини за създаването му. Всъщност текучеството на идеи за това кой е подходящ за осиновяване понякога води до определения като ’’неосиновен’’ или ’’неодобрен’’. Но нима децата от различен етнически произход, възраст или с физически и емоционални недъзи, не могат да станат част от едно щастливо семейство и такива семейства не могат да осиновят подобно дете?

 

Промените във философията на осиновяването се базира на принципа, че всички деца имат право да растат в семейна среда, както и всеки възрастен има право на лична реализация в отглеждането на такива.

 

Преди да предприемат осиновяване родителите трябва да вземат редица важни решения по пътя, който са избрали да поемат. Например:

Дали да последват осиновяване в рамките на собствената си държава или извън нейните предели?

Как е по-добре да стане чрез агенция или чрез организации осъществяващи осиновяването по частен път?

А за децата изискващи специална грижа? Или как един самотен родител да даде най-добрите шансове за успешен старт в живота на такова дете?

 

Твърде често хората следват съвети базирани на слухове, не на факти. Родителите решили се на осиновяване трябва да бъдат много внимателни и да избягват клопки. Въпреки че повечето хора участващи в осиновителни процеси са честни, понякога те стават жертва на потенциална печалба.

 

Дете с Вашата националност или чужда?

 

Повечето родители, които следват международния начин за осиновяване имат своите причини за това. Винаги съществува страха от това детето да не се срещне със своята биологична майка в родината, която да развали хармонията във вече установеното семейство. Разбира се, осиновяването на дете от друга страна трябва да бъде съобразено със законите на съответните държави като гражданство, това ще Ви наложи чести пътувания и не на последно място- може да е скъпоструваща процедура. Един добър адвокат и стабилна социална подкрепа обикновено довеждат до успешен резултат.

 

Готови ли сте? Психологическата подготовка

 

 Родителите трябва да са убедени, че са съгласни да осиновят и всички колебания трябва да бъдат обсъдени предварително. Двойките, които се борят със стерилитет трябва също да изгладят всички неясноти около осиновителния процес. Мненията по всички въпроси трябва да са еднакви още преди осиновяването да е настъпило:

Как ще се промени начинът Ви на живот след осиновяване?

 Как ще се почувствате ако откриете, че детето Ви има проблем?

Как ще се чувствате знаейки, че не сте истинска майка на детето?

Можете ли да си позволите разходите около осиновяването и имате ли подкрепата на семейството си?

Не чувствате ли живота си празен без деца?

 Можете ли да се справите с предизвикателството да възпитавате дете от друг етнически произход?

 Как ще реагира семейството Ви на идеята за осиновяване?

 Решението да имате дете не е никак лесно, но знайте, че това да осиновите е два пъти по-сложно.

 

 Кой осиновява и кой може да бъде осиновен?

 

Строгите понятия кой може да осиновява и кой може да бъде осиновен пораждат някои нови идеи. Бебета, по-големи деца, братя и сестри, деца нуждаещи се от специална грижа, всички те могат да бъдат осиновени. Освен това няма рамка и за осиновителите, дали са двойки между 20-30 или над 50 години, самотни родители, хора с физически недъзи или хомосексуални мъже и жени те имат право да станат приемни родители. В миналото много често не е позволявано на хомосексуални двойки да бъдат приемни родители, но разбира се сме в 21 век и всичко е възможно.

 

Като за начало може да вземете няколко играчки и да поиграете с детето. След това попитайте за неговите интереси, личните му симпатии и антипатии. И накрая ако осиновявате дете от друг етнически произход научете някоя и друга фаза на родния му език за да разчупите леда.

 

Резюме

 

За осиновителите процеса на осиновяването е първата и преди всичко лична изява. Поемането на тази амбиция и отговорността за нея изискват комплекс от емоционални, практически и финансови ресурси. Особено важно е да имате добър адвокат или консултант, защото сами не бихте се справили. 

 

Снимка: FreeDigitalPhotos.net

Добави коментар