Обещаващи резултати при лечение на ювенилен диабет със стволови клетки

Още в началния стадий на клинично проучване, експерименталният метод за лечение със стволови клетки помогна на 15 пациенти – тийнейджъри, страдащи от диабет тип 1, да спрат инсулиновите инжекции в продължение на средно около 1,5 години.

 

Това проучва необхваща малък брой пациенти, а самият метод, все още не е готов за по-широко приложение. "Налице е уникален подход, който явно води до положителни находки, но все още е рано за оценки. Първо, трябва да вникнем по-добре в биологичните механизми, които обуславят този метод на лечение и да проследим пациентите за дългосрочни странични ефекти", коментира д-р Робърт Е. Ратнър, научно-медицински секретарна Американската асоциация по диабет (AmericanDiabetesAssociation). Ратнър отбелязва, че това е последното от няколко клинични проучваниясъс стволови клетки, показали обещаващи резултати при лечението на ювенилния захарен диабет.

 

Четете още: Най-често откриваните типове зрели стволови клетки

 

В настоящото проучване са включени 28 тийнейджъри с диабет тип 1, които биват третирани с техните собствени стволови клетки. При петнадесет от тях е постигната ремисия и заместителното лечение с инсулин е било прекратено за период от  средно около 1,5 години.

 

Лечебният "коктейл" който получават пациентите съчетава стволови клетки и медикаменти, които потискат имунната система на организма. При диабет тип 1, имунната система атакува и разрушаваклетките произвеждащи инсулин, в панкреаса.

 

Самият метод на приложение, на стволовите клетки може да бъде дефиниран, като „автоложна немиелоаблативна (бел.ред.: без пълно унищожаване на белите кръвни клетки) трансплантация на хемопоетични стволови клетки“. Целта е, да бъдат унищожени клетките на имунната система, които погрешно са ‚програмирани‘ да атакуват инсулин-секретиращите клетки на панкреаса и да бъдат замени с незрели стволови клетки, при които тази ‚грешка в програмирането‘ липсва.

 

        стволови клетки, терапия

 

Първоначално,на пациентите се дава медикамент, който стимулира производството на стволови клетки и излизането им от костния мозък в кръвното русло. Стволовите клетки биват извличани от кръвта и замразени. След това, пациентите биват хоспитализирани и им се дават лекарства, които убиват атакуващите клетките на имунната система. Накрая, стволови клетки биват размразени и върнати обратно в тялото на пациента.

 

Осем от участващите в проучването пациенти, са останали без нужда от инсулинови инжекции, в продължение на две години. Един пациент не се е нуждаел от инсулиново заместване за период от 3,5 години.

 

Четете още: Могат ли стволовите клетки да лекуват аутизъм?

 

"Всички наши пациенти, считат лечението за полезно, макар че някои са имали нежелани странични реакции", заяви водещия изследовател,д-р Вейджонг Гу, отболницата Руиджин, в Шанхай. В болшинството от случаите, страничните ефекти са били причинени от медикаментите, подтискащи имунната система и са се изразявали в понижен брой на белите кръвни клетки, повишена температура, гадене, повръщане, косопад и костно-мозъчна недостатъчност. Повечето от тези нежелани реакции са изчезвали, в рамките на две до четири седмици и за разлика от предишни подобни проучвания, при това проучване, при нито един от пациентите не са наблюдавани инфекции, включително пневмония, намален брой на сперматозоидите или органни увреждания. "Една жена забременя по естествен начин една година след трансплантацията и даде живот на здраво момиче,", споделяд-р Гу.

 

В заключение, изследователите посочват, че пациентите трябва да бъдат проследени в продължение на години, най-вече за да се гарантира, че рискът от познатите дългосрочни усложнения на имуносупресивните медикаменти (включително тумори и безплодие) е в допустими граници.

 

Резултатите от проучването бяха представени на годишната среща на Американската диабетна асоциация и са публикувани в юлското издание на Diabetes Care.

 

Екипът на „Мама, татко и аз” изказва специална благодарност на Cryo-Save за предоставения материал.

                                 

 

Снимки: FreeDigitalPhotos.net

Добави коментар