Няколко думи за рака на гърдата

 

Екипът на Портал „Мама, татко и аз” (MTA) гостува в Мамологичния център при Първа САГБАЛ ”Св.София”. Разговаряме с д-р Младен Младенов за едно от най-честите злокачествени заболявания при жените – рака на млечната жлеза.

 

 

MTA: Д-р Младенов, какво определя рака на млечната жлеза, като социално значимо заболяване в нашата страна?

 

Д-р Младенов: Социалната му значимост се определя от честотата на изява на заболяването при жени в активна възраст, дори в детеродна такава. В момента в нашата страна живеят над 40 000 жени с това заболяване, като всяка година се откриват и лекуват над 4 000 нови случая. Също така се наблюдава значително нарастване на средствата за лечение с прилагането на таргетни терапии и ароматазни инхибитори, които са иновативни и ефективни, но скъпоструващи лекарства.

 

MTA: Къде се намира според статистиката рака на млечните жлези сред останалите карциноми при жените в България и кои възрастови групи са най-уязвими?

 

Д-р Младенов: Ракът на млечната жлеза е около 30% от злокачествените заболявания при жените и на 2-ро място по обща заболеваемост след рака на белия дроб. Най-честата му изява е при жени във възрастовата група 50-70 години, като при жени под 40 годишна възраст се среща в 6 % от случаите.

 

Четете още: Психологична подкрепа при рак на гърдата

 

MTA: Би било интересно да споделите, каква е картината в нашата страна и какви са тенденциите в сравнение с останалия свят?

 

Д-р Младенов: В България тенденцията е за нарастване на честотата на изява на заболяването и появата му при жени в по-млада възраст – това се наблюдава като цяла и в Европа и в САЩ. За съжаление у нас най-често заболяването се открива във втори стадий, като борбата е то да се открива в началния предклиничен (т.нар. in situ) стадий или в първи такъв. Благодарение на скрининговите програми в Европа над 60% от случаите се откриват в първи стадий и това спестява както травмиране на жените, така и публични средства за лечение.

 

Четете още: Може ли да се предотврати появата на рак на гърдата?

 

MTA: А кои са рисковите фактори за развитие на рак на гърдата при жените?

 

Д-р Младенов: Основен рисков фактор е възрастта. Други доказани рискови фактори са употребата на алкохол, наднорменото тегло, липсата на раждане или раждане след 30 години, наследствената обремененост, ранното менархе или късната менопауза, употребата на лекарства с над 5 гр. естрогени, йонизиращата радиация в производствена среда. Парадоксалният момент е, че 90% от жените с открит рак на млечните жлези, въпреки липсата на рисков фактор, са развили това заболяване – т.е. ние все още не знаем по-голямата част от рисковете.

 

рак, гърдата

 

MTA: Д-р Младенов, какви съвременни диогностични методи се използват за диагностициране и лечение на това заболяване?

 

Д-р Младенов: Все още златния стандарт за диагностика е мамографията, но тя е възможна при жени над 40 години. При всички жени основен метод за изследване е ехографията. В последните 10 години все по-често се прилага и MRI изследване при млади жени с висок риск и при жени с импланти. При жени с изява на заболяването се прилага и скенер за установяване на вторични огнища или метастази на процеса.

 

Четете още: Какво трябва да знаем за мамограмата?

 

MTA: Знаем, че здравеопазването ни е в тежко положение. Според Вас, пред какви актуални проблеми сме изправени в България във връзка с превенцията, скрининга и лечението на рака на гърдата?

 

Д-р Младенов: Основен проблем в нашата страна е липсата на скринингова програма за ранно откриване на заболяването. Жените са затруднени в директния достъп до специалист. При лечението има моментни сривове на доставката на лекарства, но генерално нивото на лечение у нас е сравнимо с европейските стандарти.

 

MTA: Бихте ли разказали какви са възможностите за предотвратяване на рак на млечните жлези, и в случай на карцином – какви са прогнозите при жени, страдащи от това заболяване?

 

Д-р Младенов: За съжаление заболяването не може да бъде предотвратено, нашите възможности са да го диагностицираме в начален стадий. Доказано е, че жените с окрито заболяване в нулевия предклиничен стадий се излекуват трайно и окончателно. При жените, при които е открит рак на млечните жлези в 1-ви клиничен стадий и са лекувани правилно, 90% от тях преживяват 10 години без рецидив на заболяването. Може да се каже, че прогнозата зависи най-вече от стадия на откриване на тумора, от неговия вид и адекватното му лечение.

 

Портал „Мама, татко и аз” благодари на д-р Младен Младенов за отделеното време и полезната информация.

 

Снимка: Информационна агенция "Фокус", marin FreeDigitalPhotos.net

Добави коментар