Нервно-психическо развитие на децата от 0 до 3 годинки

Висшата психична дейност е функция на централната нервна система, която при новородените и малките деца е незавършена в своето морфологично и функционално развитие.

 

Развитието на нервната система продължава след раждането, като важна роля играе околната среда, която въздейства върху централната нервна система, както и  физическото здраве на детето. Под влияние на околната среда започва изработването на условни рефлекси, които от начало са по-прости и с течение на времето те стават все по-сложни.

 

От начало детето е подкорово същество, т.е. то реагира с първа сигнална система, като едва след появата на говора започва да възприема околната среда с втора сигнална система.

 

Движения

 

Движенията след раждането са хаотични, некоординирани и нецеленасочени. Поставено в изправено положение, детето не може да държи главата си, а с крачетата прави опити за „ходене” (това е вроден рефлекс, който по-късно изчезва).

 

Едва към края на втория месец, поставено по корем то държи добре главата си, а към третия се държи на лакти и повдига горната половина на тялото. Но всичко е строго индивидуално.

 

Четете още: 5 неща, които не знаете за развитието на бебето

 

Към 4-тия месец децата започват да се обръщат от корем по гръб, а към 5-тия месец – обратно – от гръб по корем. Към края на 5-тия месец, поставени в седнало положение и подпрени отзад, те се заседяват, но все още не могат да седят самостоятелно.

 

Децата посягат към играчките с две ръце, като палецът не опонира на останалите пръсти. Към 7-мия месец повечето деца седят самостоятелно, посягат с една ръка към играчката, а палецът вече опонира на другите пръсти. Някои деца започват и да пълзят.

 

Към 8-мия месец много деца се изправят на крака, държейки се за опора. След 10-тия или 11-тия месец детето е готово да проходи, като в началото походката е нестабилна и несигурна – разкрачена и то често пада.

 

След годинка децата започват да усвояват и катерачески умения – да се качват на леглото, а по-късно и да слизат. Към 2 годинки започват сами да се изкачват по стълбите.

 

Прохождането е момент, който дава тласък в нервно-психическото развитие на детето.

 

Четете още: Когато бебето не спира да плаче

 

Сетивна дейност

 

Сетивната дейност при раждането е слабо развита, като най-слабо са развити слуховите и зрителни анализатори. При силен шум децата трепват и движенията им спират. Реагират само на силна дразнеща светлина, като при светване в очите мигат.

 

В края на 1-вия месец започват да задържат поглед върху ярки предмети за кратко време. Към 3-тия месец започват да фиксират трайно поглед и да следят движещи се предмети. Към 4-тия месец започват да различават гласа на майката. Поставят всичко в устата си.

 

Емоционално-социално състояние

 

Четете още: Как трябва да се грижим за пъпчето на новороденото?

 

В началото, през първия месец, бебетата правят гримаси на усмивка, които са неволеви съкращения на лицевата мускулатура. В края на 1-вия месец реагират на говор, но чак към 4-тия или 5-тия месец започват да се смеят с глас и да обръщат поглед към майката.

 

След 6-тия/7-мия месец търсят активно близките си за забавления и игри. Към 9-тия/10-тия месец започват да проявяват характер и да плачат при неудоволетворяване на желанията им.

 

Развитие на говора

 

Говорът се развива успоредно на всички останали умения, като в началото детето започва да имитира различни звуци ( гърлени), към 6-тия месец имитира срички – ма, ба, та и т.н. До към една годинка всички деца имат силно развита „няма реч”, а скоро след прохождането се появява и същинската реч.

 

Четете още: Бебето ми е болно – кога да потърся лекар?

 

Счита се, че детето е проговорило, когато каже изречение с подлог и сказуемо. С появата на говора нервно-психическото развитие придобива друга степен – включва се и втората сигнална система.

 

Усвояване на умения

 

Усвояването на умения започва още след раждането чрез постепенно изработване на дневно-нощен режим: сън, хранене, бодърстване.

 

В началото преобладава сънят. Игрите на децата започват да стават все по-сложни: докато в началото чупят и рушат играчките, по-късно минават към конструктивни игри.

 

С помощта на медицицинските сестри от Медицински колеж – гр. Пловдив

Добави коментар