бременност, плод, хромозомни аномалии, пренатален тест, ДНК, риск

Неинвазивните пренатални тестове – гаранция за спокойна бременност

В последните години в медицинската практика все повече навлизат неинвазивните пренатални тестове, изследващи хромозомни аномалии. И въпреки че за мнозина звучат непознато, в действителност те са наложен безопасен диагностичен метод в съвременното проследяване на бременността.

 

Неинвазивните тестове използват съвременното откритие, че докато плодът се намира в утробата, неговата ДНК навлиза в кръвообращението на майката през плацентата и започва да циркулира заедно с нейната ДНК. При този вид тестове, без никакъв риск от загуба на бременността, се изследва стандартна проба от майчината кръв, от която се изолира ДНК на бебето. Технологията, базирана на ДНК анализ, установява с изключителна точност наличието на определени хромозомни аномалии в рамките на 7-14 дни.

 

Пренаталните тестове са подходящи за всяка бременна жена, но са особено препоръчителни за жени над 35-годишна възраст. Специалистите ги препоръчват най-вече при жени с установен висок риск от хромозомна аномалия по време на първи триместър скрининг тест (биохимичен скрининг).

 

бременност, плод, хромозомни аномалии, пренатален тест, ДНК, риск

 

Назначават се и при пациенти с анамнеза за тризомия при предходно раждане, както и при бременни с предходни спонтанни аборти. Всеки един тест се извършва в определена гестационна седмица, но най-често това са девета и десета.

 

PANORAMA, HARMONY, VERACITY, PRENATEST и NIFTY® prо са неинвазивни пренатални тестове, които установяват с точност до 99% наличието на определени генетични аномалии на плода, идентифицират повече от 99,9% от случаите на тризомия 21 (синдром на Даун), повече от 96,4% на тризомия 18 (синдром на Едуардс) и повече от 99,9% на тризомия 13 (синдром на Патау). По желание на пациентката, чрез тези тестове може да се определи и полът на още мъничкото бъдещо бебче.

 

Четете още: Имунохематологични тестове при бременност

 

Все пак има разлики, които наклоняват везните към един или друг вид тестове и ето кои са основните за всеки един посочените:

 

PANORAMA – Тестът се извършва след 9-10-а гестационна седмица на бременността, а кръвта се изпраща за изследване в лаборатория Natera, САЩ. Не е подходящ в случаите, когато майката е преминала костно-мозъчна трансплантация.

 

бременност, плод, хромозомни аномалии, пренатален тест, ДНК, риск

 

HARMONY – Тестът може да се извърши след 10-а гестационна седмица на бременността, а кръвта се изпраща за изследване в лаборатория Ariosa Diagnostics, САЩ.

 

VERACITY – Тестът може да се извърши след 10-а гестационна седмица на бременността, а кръвта се изпраща за изследване в лаборатория NIPD, Гърция.

 

Четете още: Скринингов тест за Синдром на Даун

 

PRENATEST – Тестът се извършва след 9-а гестационна седмица на бременността, а кръвта се изпраща за изследване в лаборатория LifeCodexx, Германия. PrenaTest е приложим и при многоплодна бременност, както и след зачеване чрез методите за асистирана репродукция.

 

NIFTY® prо – Тестът се извършва от 10 гестационна седмица на бременността и е приложим и след зачеване чрез методите за асистирана репродукция.

 

бременност, плод, хромозомни аномалии, пренатален тест, ДНК, риск

 

Ако наблюдаващият бременността акушер-гинеколог или специалистът по фетална медицина преценят, могат да насочат пациентката към извършване на амниоцентеза или хорионбиопсия. Това са инвазивни тестове, които отново извършват дородова диагностика на генетични аномалии при плода. Разликата тук е, че чрез проникване през коремната стена на бременната се достига до околоплодния мехур, от който се взима околоплодна течност за последващите изследвания.

 

Четете още: Пренатална диагностика: амниоцентеза и хорионбиопсия

 

Този вид инвазивни тестове се назначават при наличието на повишен риск за раждане на дете с генетично заболяване, при възраст на жената над 35 г., при предишно раждане на дете с малформация, съмнения за аномалии на плода, установени с ултразвуково изследване, при неизяснени случаи на предходна бременност, завършили с летален изход.

 

ДНК анализът дава резултат за почти 100% диагноза при 95% от тежките хромозомни болести. Решението кое от двете изследвания е по-подходящо се взима от бременната и семейството ѝ по препоръка на лекуващия лекар. Извършва се в 15-19-а седмица на бременността.

 

Материалът е подготвен в партньорство с:

щерев, болница

Добави коментар