Началото на живота – тайните под микроскоп (ВИДЕО)

Презентация на Гергана Ингилизова, eмбриолог във „Вита Ин Витро център”.

 

Какво е ин витро оплождане?

 

• “in vitro” в превод от латински означава “в стъкло”, често наричано “в епруветка”. Това е вид асистирана репродукгивна технология (АРТ)

• това е процес, при който се извършва оплождане на една или няколко яйцеклетки със сперматозоиди от партньора извън тялото на жената, след което получените ембриони се връщат в матката

• това е основен метод за лечение на безплодието, когато останалите АРТ (например вътрематочна инсеминация и др.) не дават резултат.

 

История

 

• Методът е разработен от британския учен Робърт Едуардс, като първото бебе, заченато ин витро, Луиз Браун, се ражда на 25 юли 1978г. 

• На 03.01. 1988г., благодарение на усилията на екип, ръководен от проф. д-р Илия Ватев  се ражда първото ин витро бебе в България – Илияна Тирилова  

           

Ин витро оплождане – процедура

 

Четете още: Инфертилитет и ин витро оплождане

 

1. Фоликуларна пункция – аспирация на яйцеклетки от яйчниците на жената

2. Отриване на яйцеклетките в аспиратите с фоликуларна течност и преместването им в петрита със специални хранителни среди

 

ин витро, инкубатор, репродуктивен материал, ембрион, бластоцист

 

3. Обработка на сперматозоидите на партньора в лабораторни условия

4. Инсеминиране на яйцеклетките със сперматозоиди от партньора

5. Култивиране на оплодените яйцеклетки и получените ембриони в условия наподобяващи тези в матката на жената – в специални хранителни среди, в ин витро, култивиране на ембриони, асистирана репродукцияинкубатор подържащ температура 37°C, 5-6% въглероден двуокис и определена влажност на въздуха

6. Ембриотрансфер – поставяне на ембриони в матката на жената

7. Криоконсервация – замразяване на излишните ембриони, опция, даваща възможност при необходимост за трансфер на размразени ембриони на по-късен етап

Методи на инсеминиране

 

ин витро, култивиране на яйцеклетки, сперматозоиди1. Стандартна ин витро процедура

 

• Култивиране на яйцеклетките заедно с обработени сперматозоиди от партньора – яйцеклеткета сама “избира” сперматозоид, който да я оплоди

• Методът е подходящ основно в случаите на нeпроходими маточни тръби при жената и нормални показатели на семенната течност при мъжа   

 

ICSI, асистирана репродукция, сперматозоид, яйцеклетка2. ICSI

 

• ICSI – разновидност на ин витро оплождането – метод, при който един сперматозоид се инжектира в цитоплазмата на яйцеклетката

• Методът е подходящ в случаите на мъжки фактор на стерилитет или когато процентът на оплождане при предишни стандартни ин витро процедури е бил много нисък

 

Микроманипулационна система, ICSI, асистирана репродукция

 

Развитие на ембриона след оплождане

 

 

Ембриотрансфер

 

• Ембриотрансферът може да бъде извършен между втори и пети ден след деня на фоликуларната пункция в зависимост от качеството на ембрионите по преценка на ембриолога

• Трансферът на ембриони на стадий бластоцист води до по-висок процент на клиничните бременности

 

Четете още: Какво е ИКСИ?

 

Криоконсервация

 

• Дава възможност за замразяване и съхранение както на ембриони, така и на сперматозоиди и яйцеклетки

• Замразяването се извършва в специални разработени за целта криопротекторни среди

ин витро, криосъдове, ембриони, гамети, течен азот• Замразените ембриони и гамети се съхраняват в криосъдове пълни с течен азот при температура -196°C

• В болница „Св. София“ е създадена първата в България криобанка

• През 2001г. в болница „Св. София“ е родено първото в България бебе, заченато от размразен ембрион

• През 2005г. отново в болница „Св.София“ са заченати и родени първите „ледени“ близнаци

 

Нашата мисия

 

Да съхраним доброто име и традиции на ин витро центъра в болница „Св. София“. Да го превърнем в модерен и престижен център, в който екип от високо квалифицирани специалисти се бори за сбъдването на най-съкровената мечта на нашите пациенти

Добави коментар