Национални телефони за спешна помощ при домашно насилие

Единен номер за спешни повиквания  – тел. 112

Национален телефонен номер, избира се без код.

 

Национална телефонна линия за деца – тел. 116 111

Информиране, консултиране и помощ за деца.

 

Денонощна гореща телефонна линия за пострадали от насилие  жени, юноши и децаФондация „Анимус“тел. 0800 18 676

Избира се без код от България.

От чужбина: +359 800 18 676

 

Гореща телефонна линия за жени, юноши и деца, преживели насилие – Фондация „Анимус“ – тел. 02 981 76 86

За населени места от България се избира с код на София – 02

От чужбина: + 359 2 981 76 86

 

Държавна агенция за закрила на детето – тел. (+ 359) 2 933 90 50

факс (+ 359) 2 980 24 15

Email: sacp@sacp.government.bg

 

Български червен кръст – Телефони на доверието

София  – (02) 963 24 44

Пловдив – (032) 61 51

Русе – (082) 23 60 00

Ямбол – (046) 32 904

Стара Загора-(042) 64 11 11

 

Фондация "Център Надя" – тел. 0800 19 100

Национална, телефонна линия за деца “Говори с приятел”

 

 

Телефони, на които също можете да получите помощ на регионално ниво

 

 

Гр. Бургас – Сдружение Асоциация „Деметра” – тел. 056/82 52 05

Център за превенция на насилието и престъпността. Разполага с кризисен център за деца и лица жертви на насилие и трафик

 

Гр. Горна Оряховица – "Център Мария"– тел. 0618 / 22 181

Емоционална подкрепа за жени и деца, жертва на домашно насилие, сексуално насилие.

Гр. Варна – Асоциация "SOS семейства в немилост" – тел. 052/ 60 96 77

Програми от грижи за жени и деца преживели домашно насилие. Консултации с психолог, психиатър и юрист. Помощ за жени пострадали от сексуално насилие и оцелели от трафик.

 

Гр. Силистра – Фондация "Равноправие" – тел. 086/ 22 978

Правна помощ и защита за жени преживели домашно и сексуално насилие.

 

Гр. СамоковСоциално консултативен център – тел. 0722/ 2 07 85

Помощ за жени преживели домашно насилие. Социално застъпничество и психологически консултации.

 

Гр. Враца – Център "Вела" – тел. 092/ 66 58 53

Помощ за деца и жени преживели насилие. Консултации с лекари и социално застъпничество.

 

Гр. Плевен – Център "Отворена врата" – тел. 064/ 84 67 13

Помощ за жени преживели домашно, сексуално насилие и трафик на жени.

 

 

Гр. Кърджали – Женски клуб "Родопея" – тел. 0361/ 2 90 95

Кабинет за помощ на жени преживели насилие. Консултации с психолог, гинеколог и юрист.

 

Гр. Търговище – Асоциация “Ная”- тел. 0601/ 6 28 89

Емоционална подкрепа за жени и деца, жертва на домашно насилие, сексуално насилие и трафик, психологическо консултиране, психотерапия, юридическо консултиране.

Добави коментар