Насоки за работа при изграждане на техника за четене

Съгласните звукове в българския език биват звучни и беззвучни. Беззвучните се делят на сонорни, шумови, предноезични, задноезични и т.н. В началният етап на основното образование, учениците трябва да усвоят и запомнят кои са звучните и беззвучните съгласни. С първата изучавана съгласна започва същинското четене и се изграждат навици за създаване на правилна четивна техника.

 

Започваме с първата сонорна звучна съгласна „м“. Учениците правят разлика между изговора на гласните и съгласния звук. Установяват, че съгласния звук се отбелязва със син цвят в звуковия модел на думата. Правят звуков анализ на думи, като изписват гласните звукове и отбелязват мястото на изучаваната съгласна със син цвят. Не го подценявайте и го упражнявайте редовно вкъщи – той има отношение към правописа.

 

Децата се учат да четат сричките, но не последователно, а разбъркано. Търсят сричка и след като я чуят, преписват и записват под диктовка думи и срички.

 

Насоки за домашни упражнения

 

1. Текстовете, които децата четат в началото са кратки и лесно се запомнят наизуст. За да избегнете зубренето, трябва да се уверите, че детето ви наистина разбира това, което чете. За да го постигнете, можете да опитате следното:

 

Вижте още: Децата и четенето

 

• Следете дали показва точната дума, която произнася.

 

• Карайте го да чете думите разбъркано, като му ги показвате вие.

 

• Карайте го да сричкува по-дългите думи. За да изградим правилна техника и детето наистина да може да чете гладко и вярно в края на първи клас, то трябва да се научи да сричкува. В началото делете вие думите на срички с дъгички под думите, а след това го карайте то да открива само сричките и да ги дели.

 

Тези упражнения са тромави и трудни, но е изключително належащо да се правят редовно, за да има добър резултат. Когато вече сте сигурни, че вашето дете чете осъзнато, е време да спрете и да минете към формиране на четивни навици и изглаждане на четенето. Тук лекарството е само едно – четене, четене и пак – четене на ум и на глас.

 

Вижте още: 10 причини да четете на вашето дете

 

2. Писането не включва само краснопис, а и овладяване на елементарни правописни правила – начало и край на изречение, препинателни знаци (.!?), видове изречения според начина на изказване,озвучаване и потъмняване на съгласни в края и средата на думата, проверка на гласен звук, правопис на „йо“ и „ьо“, правопис на „я“ и „ю“, „дж“, „дз“ и т.н.

Добави коментар