Конфликтът на Резус фактор

В мъжките и женските полови клетки се съдържат 23 двойки хромозоми, които носят в себе си гените на потомството. Сред тези гени има и такъв, който отговаря за Резус фактора на бебето. Когато мъжката и женската полова клетка се срещнат, настъпва борба за надмощие, в която „по-силния” ген побеждава. Например когато се срещнат двата гена и надделее носителя на ген за кафяви очи, бебето ще бъде с кафяви очи. По същия начин се получава и с гена отговорен за резус фактора на детето – винаги надделява положителния резус фактор, затова хората с положителен резус фактор са толкова много.

 

Конфликт на Резус фактор се получава, когато в организъм с отрицателен резус фактор попадне кръв с положителен. При първото попадане в организма, човек си изработва имунитет, а при второто – го отхвърля. Този конфликт може да доведе до сериозни последици – дори до смъртен изход.

 

Първата бременност на жена с отрицателен резус фактор и мъж с положителен може да протече нормално, а втората може да бъде проблемна. Конфликт на резус фактор може да се получи и при първата бременност, ако на жената се прелее кръв с положителен резус фактор.

 

Ако и двамата родители са с положителен резус фактор, такъв конфликт няма.

 

С помощта на медицицинските сестри от Медицински колеж – гр. Пловдив

Добави коментар