Коледарски песни

Коледари будят стопанин

 

Сънян ли си, будян ли си,

стани ни, ниня, ниня, стани ми, господине.

Ку си сънян – събуди са,

ку си будян – отвори ни,

че ти идат добри гости,

добри гости коледари.

 

Отвсякъде хабер носим:

овцете са изягниха,

кравите са изтелиха,

козите са изяриха.

 

Коледари и крал Бан

 

Събрали  се момчета,

Се момчета ергенчета

да си ода у Коледа,

у Коледа, у голема;

па пратили най-малото,

най-малото, най-младото,

най-младото коледарче,

да си праша краля бана,

краля бана, стар коледар:

– Дали можем коледува? –

А он си им говореше:

– Коледувайте, не бойте се,

и у мене да дойдете

я чем вас дар дарити:

имам мома раненица

и нея чем вас дар дати;

имам коня раненица

и него чем вас дати;

ако бъда дарба малко,

и още чем вас дар дати

вас дар дати:сребро, злато.

 

Мома чака коледари

 

Изгреяло е ясно слънце

във момини равни двори.

То не било ясно слънце,

най ми било малка мома:

двори мете, столи реди –

надява са малка мома

да и дойдат добри гости,

добри гости коледари.

Те минават, заминават,

към момини не погляват.

Мома стои на прозорче –

както стои, люто кълне:

– Бог да убий коледари,

дет минават, заминават,

към момини не погляват.

 

Мома и коледари

 

Стани нине, господине!

Мари, моме, мала моме,

не крий очи зад майкя ти,

зад майкя ти, зад баща ти,

ние не сме огледници,

нело сме си добри госкье,

добри госкье, коледаре.

Бог ме мома и не гледа,

а то не ли да продума.

Проговори момье макья:

– Коледаре, добри госкье!

Я идете, донесете,

донесете бела лоза,

бела лоза, църно грозгье,

ега мома да продума. –

Слушаха я коледаре,

коледаре, добри госкье,

та отидоха, донесоха,

донесоха бела лоза,

бела лоза, църно грозгье.

Бог ме мома и не гледа,

а то не ли да им дума.

Проговори момье макя:

– Коледаре, добри госкье!

Я идете донесете,

донесете злата дуня,

злата дуня и неранжа,

ега мома да продума. –

Слушаха я коледаре,

та идоха, донесоха,

донесоха злата дуня,

злата дуня и неранжа.

Бог ме мома и не гледа,

а то не ли да продума. –

Проговори момье макя:

– Коледаре, добри госкье,

я идете, доведете,

доведете млада война,

млада война с врана коня,

ега мома да продума. –

Слушаха я коледаре,

та идоха, доведоха,

доведоха млада война,

млада война с врана коня.

Тогай мома продумала:

– Момче ли си, светец ли си,

коньок ли е, звездок ли е,

грива ли е, гривня ли е,

опаш ли е, гайтан ли е? –

Тебе поем, домакине,

тебе поем, бога славим,

от бога ти ного здраве,

от юнаци веселенье.

 

Невеста посреща коледари

 

Отвъд ми са бял белее

вниз йойнови равни двори.

Дали й това бели лебеди,

или й това йойново булче?

Вънка излезе – със чехли тропа,

във къщи влезе – със гривни хлопа

да събуди, бре, млади йойно:

– Я ставай, ставай бре, млади йойно,

че ти идат добри гости,

добри гости коледари. –

Йотговаря, бре, млади йойно:

– Ако идат – добре дошли.

Посрещтам ги с добра дума,

имам гозба да ги госта,

имам вино да ги черпа,

имам дарба да ги дара:

дарбата ми вит-превит кравай,

връз кравая кръж божи дукатце.

Наздраве ти бре, млади йойно,

от бога ти тва наздраве.

 

Снимка: http://dariknews.bg/

Добави коментар