Кои фактори влияят на семейния живот и взаимоотношения?

Има редица фактори, които влияят върху живота и взаимоотношенията както в семейството, така и извън него. Начинът на живот на семейството е един от тези фактори. Той обхваща някои по-малки въпроси, включително всичко свързано с хранителните навици на хората в семейството, начина, по който общуват помежду си, дори и приятелствата, които имат.

 

Друг съществен фактор е структурата на самото семейство, като например дали са двама родители или само един, или дали самите родители са част от голямо семейство. Социално икономическият статус също е изключително важен фактор, тъй като той е свързан с размера на дохода на семейството, както и къде и как живее то.

 

Личностните и индивидуалните проблеми на хората в семейството със сигурност влияят на семейният живот и взаимоотношения. Ако един член на семейството има силен характер, то споровете биха могли да бъдат по-чести, което води до сериозно обтегнати отношения. По-сериозни семейни проблеми, като например насилие в семейството, или хора със зависимости към наркотици и алкохол, също могат да доведат до проблеми.

 

Четете още: Как да балансирате между бизнеса и децата

 

Други фактори, които могат да повлияят на отношенията по положителен или отрицателен начин, възникват когато двойките се разделят, развеждат или се женят повторно .

 

Промените в структурата на семейството са един от най-важните фактори, които влияят на семейният живот и взаимоотношения. Когато двойката се развежда или самотния родител се жени, е необходимо да се преструктурира динамиката на семейния живот, и всеки член на семейството да свикне с новата структура.

 

На децата често им е по-трудно да се адаптират към промените в семейния живот. Ще бъде необходимо да се намерят нови начини за комуникация, за да се гарантира свикването на всеки с новата ситуация.

 

Четете още: Как да комуникирате ефективно?

 

Друг голям фактор са финансите. Промените в работата, например, могат да има голямо влияние. Също така това може да повлияе на това къде живее семейството, къде децата ходят на училище. Социалният натиск на квартала, също може да промени динамиката в семейството. Дори малките неща, като активностите, дейностите, които извършвате заедно, могат да бъдат променени в следствие промяната в социалния и икономически статус.

 

Това са само част от най-големите фактори влияещи на семейния живот и взаимоотношения. Всяко семейство е различно, и различни промени в рамките на семейството или извън него, могат да имат по-голям или по-малък ефект върху отношенията вътре, отколкото други.

Добави коментар