Кога да изберем личен лекар за бебето си?

Необходимо е да изберете общопрактикуващ лекар на детето ви веднага след раждането. Изборът се прави с Формуляр за първичен избор на личен лекар, който ще вземете от Районната здравноосигурителна каса по местоживеене. Изборът се осъществява от един от родителите. За новородените до даване на единен граждански номер и получаване на здравноосигурителна книжка в регистрационната форма се вписват номера на съобщението за раждане на детето и регистрационният номер на лечебното заведение, подало съобщението. Грижите за вашето дете започват още в родилния дом – извършват се прегледи, изследвания, манипулации.

 

След 12-ия час новороденото се ваксинира против хепатит В, а 24 часа след раждането – и против туберкулоза. На децата, родени извън стационар, задължително се прави ваксинация против тетанус. По преценка се провежда и ваксинация против полиомиелит (нулев прием). Избраният от родителите личен лекар посещава детето вкъщи. Той извършва обстоен преглед на новороденото в първите 24 часа след изписването му от родилния дом и оценява психическото и физическо му състояние съобразно неговата възраст.

 

Към избрания личен лекар на детето родителите трябва да се обръщат винаги когато то има здравословен проблем или се нуждае от консултация, изследване, домашно или болнично лечение, рехабилитация, както и за предписване на лекарства. Родителите трябва да спазват дадените от лекаря указания по отношение на хигиенно-хранителния и двигателен режим на детето. Личният лекар консултира родителите по всички въпроси, свързани със здравословното състояние на детето, и води неговото медицинско досие. До навършването на 18-годишна възраст личният лекар на детето провежда профилактичните дейности по програмата „Детско здравеопазване“.

 

Кога трябва да изберем педиатър (личен лекар) на новородено бебе?

Ако избраният личен лекар на детето няма специалност педиатрия, а родителите желаят профилактиката да се провежда от педиатър, общопрактикуващият лекар може да издаде направление към специалист педиатър, който да извърши прегледи по програмата „Детско здравеопазване“.

 

Периодично, в съответствие с програмата, лекарят извършва необходимите прегледи, изследвания и ваксинации. Ако установи отклонения във физическото или психическото развитие на детето, лекарят го насочва своевременно към консултация с лекар специалист от съответния профил или към извършването на допълнителни изследвания или лечение. За посещение на лекаря вкъщи и провеждане на профилактичното наблюдение на детето ви не заплащате никакви суми.

 

Снимки: imagerymajestic FreeDigitalPhotos.net

Добави коментар