Какво са ембрионалните стволови клетки?

Ембрионалните стволови клетки са култури от клетки извлечени от епибластната тъкан на вътреклетъчната маса на бластоциста или по-ранния стадий на ембриона. Бластоциста е ранен стадий на ембриона – приблизително на 4-5 дни и съдържа около 50 – 150 клетки. Ембрионалните стволови клетки клетки са плурипотентни и се пораждат по време на развитието на всички производни на трите основни зародишни слоя – ектодерма, ендодерма и мезодерма. С други думи, те могат да се развият всеки от над 200 типа клетки в тялото на възрастен човек, като се приложи достатъчно и необходимо стимулиране за специфичен тип клетки. Те не допринасят за допълнителните ембрионални мембрани или плацентата.

 

Четете още: Използването на кръв от пъпна връв при клетъчна терапия

 

Почти всички изследователи до ден днешен използват миши ембрионални стволови клетки или човешки ембрионални стволови клетки. И двата вида имат сходни характеристики, но въпреки това изискват различна среда за да може да се поддържа недиференцирания стадий. Мишите стволови клетки растат на слой от желатин и изискват присъствието на Левкемия инхибиторен фактор. Човешките стволови клетки растат на хранителен слой от миши ембрионални фибробласти и изискват присъствието на основен Фибробластен растежен фактор. Без оптималните условия за културата или генетична манипулация, ембрионалните клетки ще се се диференцират отново и отново.

 

Човешките ембрионални стволови клетки се дефинират също така  и от присъствието на няколко транскрипционни фактора и повърхностните клетъчни протеини. Някои транскрипционни фактори формират регулаторната система на ядрото, която осигурява потискане на гените, които водят до диференциация и поддържане на способността да се трансформират в друг клетъчен тип. 

 

Четете още: Най-често откриваните типове зрели стволови клетки

 

стволови клетки, ембрионални

 

След почти 10 години изследваня, няма одобрени лечения използващи стволови клетки. Първият опит върху човек е разрешен от US Food & Drug Administration през януари 2009. Ембрионалните стволови клетки изискват специфични означения за правилно разграничаване. Ако се инжектират директно в друго тяло, те ще се диференцират в много различни типове клетки, причинявайки тератома (Тератогенни тумори). Диференцирането на ембрионалните стволови клетки в използваеми клетки, докато се избягва отхвърляне на трансплантацията е само едно от предизвикателствата, с което иследователите трябва да се справят. Заради техните комбинативни способностти на неограничени трансформации, ембрионалните стволови клетки остават теоретично потенциален източник за регенеративната медицина и тъканна замяна след нараняване или заболяване.

 

Снимки: FreeDigitalPhotos.net

Добави коментар