Какво представлява цистометрията?

Цистометрията е клиничен метод за уточняване инервацията на пикочния мехур и еластичността на стената му. Удобен за работа е водният цистометър.

 

Пикочният мехур се изпълва прогресивно с течност, като посредством стъклена тръба (воден стълб) се измерват промените в интравезикалното налягане до достигане на максималния мехурен капацитет. Построява се графика, на ко­ято се нанасят количеството на въведена течност и съответното налягане. От­белязват се първият позив за уриниране и максималният, неудържимият позив.

 

Изпълването на пикочния мехур с течност се съпровожда от незначително повишаване на налягането (с 0,098—0,294 кРа — с 1—3 см воден стълб на всеки 100 мл въведена течност). Такава е нормалната детрузорна акомодация към разтягане.

 

цистометрия, пикочен мехур, налягане, инервация

 

Първият позив за уриниране се получава при 150—200 мл течност, максималният позив — при 400—500 мл и налягане 1,37—1,67 кРа (15—17 см воден стълб). Това означава, че е достигнат капацитетът на пикоч­ния мехур и започват да се разтягат колагенните елементи в стената му.

 

Вижте още: Урологични смущения като резултат на гинекологични заболявания

 

Ако въвеждането на течност продължава, налягането стръмно се повишава. Под­канва се пациентката да уринира и се измерва микционното налягане. При добро функционално състояние на детрузора то е 3,92—6,86 кРа (40—70 см воден стълб). При волево напъване налягането се повишава до 8,82—11,76 кРа (90—120 см Н2О).

         

Регистрирането на мехурни контракции характеризира чув­ствителността на пикочния мехур и често отговаря на състоянието на инерва­цията му. Могат да се наблюдават нормотоничен, атоничен и хипертоничен пикочен мехур.

 

В съвременната апаратура за цистометрия се използват инфузионни помпи, катетри с микротрансдюсери за налягане, електронни усилватели с пишещи  устройства.

Добави коментар