Какво не знаете за феталната морфология? – част 2

Интервю с д-р Петър Игнатов, акушер-гинеколог в МБАЛ „Надежда“

 

Продължава от: Какво не знаете за феталната морфология? – част 1

 

МТА: Фетална морфология при многоплодна бременност: Какви са спецификите при проследяването на две и повече бебета?

 

Д-р Игнатов: Чисто технически, ултразвуковото изследване е по-трудно при многоплодна бременност. Принципът обаче е същият, както при едноплодната. Гледаме и двете дечица последователно, по един и същ начин. Всеки специалист, занимаващ се с този тип изследвания, има своя методика. Започва от определено място и спазва определена последователност, за да не пропусне нещо. Накрая се получава цялостна представа дали развитието на органите и системите е нормално.

 

Понякога сме затруднени от обстоятелството, че бебетата са разположени точно едно върху друго. Тогава се получават специфични „засенчвания“ на образа, които в някои случаи скриват цели органи. Например, възможно е да не можем да видим сърчицето на едното бебенце, ако е разположено под другото и/или с гръбче към нас.

 

МТА: Необходими ли са повече и по-чести изследвания при многоплодна бременност?

 

Д-р Игнатов: В общия случай – не. Обикновено успяваме да намерим подход към всички органи, които трябва да изследваме. Понякога, макар и рядко, е възможно да не успеем да видим всичко. Тогава съветваме пациентката да дойде отново, за да сме сигурни, че няма да пропуснем нещо.

 

Характерно е, че при многоплодна бременност не може да се извърши в пълен обем т.нар. „биохимичен скрининг“ в периода между 11 и 13 седмица. Причината е, че концентрацията на веществата, които изследваме в кръвните проби на майката, винаги е повишена, поради наличието на два или повече плода. Ето защо, при многоплодна бременност скринингът се състои само в утразвуково изследване.

 

Четете още: Какво означават съкращенията CRL, BPD, AC?

 

При едноплодна бременност, биохимичния скрининг има специфичност (процентът случаи, в които една методика коректно идентифицира случаите с определен проблем) до 95%. Когато не изследваме кръвта на майката, специфичността пада до 65%. Следователно, при многоплодна бременност, в до 35% от случаите, резултатът може да е фалшиво отрицателен. Поради това, всички по-нататъшни прегледи, включително и феталната морфология, трябва да се правят още по-внимателно и задълбочено.

 

МТА: Как бихте препоръчали на жени с многоплодна бременност да се отнасят към първите изследвания?

 

Д-р Игнатов: Тъй като, както вече споменах, специфичността на скрининга пада от около 95% на 65%, бременните жени с многоплодна бременност, трябва внимателно да подбират клиниките и специалистите, към които се обръщат. Те трябва да са сигурни, че поверяват бременността си в ръцете на високо квалифицирани специалисти, сертифицирани по всички международни стандарти за извършването на подобен тип изследвания.

 

Четете още: Проследяване на бременност

 

МТА: Знаем, че в болница Надежда се проследяват и по-комплицирани случаи, разкажете ни случай от Вашата практика, който Ви е донесъл най-голямо удовлетворение като специалист, случай, с който се гордеете?

 

Д-р Игнатов: Сравнително рядко се вдъхновявам от единични случаи. По-скоро от тенденцията, която залагаме и в някои случаи успяваме да реализираме. Благодарение на част от новите научни проучвания, върху които работим, през последните години постигнахме значимо понижение в процента на спонтанни аборти в ранна бременност, както и в честотата на преждевременните раждания.

 

МТА: Какво е вашето пожелание към всички бъдещи майки?

 

Д-р Игнатов: Искрено им желая да станат щастливи майки на здрави дечица още в края на настоящата си бременност!

 

Материалът е подготвен в партньорство с:

 

Добави коментар