Кабинет за психологична подкрепа – Месец на профилактиката на рака на гърдата

Автор: Ирина Димова

Прихотерапевт в I-ва САГБАЛ "Света София"

 

В кабинета се осъществява целенасочена психологична помощ и подкрепа на пациентки с онкологично заболяване, във връзка с емоционалните, социални и поведенчески затруднения, които се появяват по време на активното лечение.

 

Психологичното консултиране включва подкрепа и удържане на емоционалния шок и състояние на криза в периода на поставяне на диагнозата, помага на пациентките да се справят с емоционалния дистрес, да приемат болестта и да стабилизират мисленето и поведението си.

 

Подкрепящата психотерапия по време на лечението е грижа, която цели пациентките да се справят с травмите, които заболяването предизвиква. Те имат дълготрайно влияние върху психиката на жените и се отразяват върху способностите им да се адаптират към заболяването, да понесат страничните ефекти от лечението и първоначалната промяна в начина им на живот.

 

психологична подкрепа, рак на гърдата

 

Насоки на психологична работа:

• Емоционална подкрепа при справяне с първоначалния шок и структуриране на етапите, през които преминава лечението

• Удържане и справяне с депресията, загубата на контрол, страхът от промяна на взаимоотношенията с най-близките

• Справяне с физическата болка, изтощение, странични ефекти и общ психосоматичен дистрес по време на лечението

 

В кабинета се осъществява и психологична подкрепа на семейството на пациентките. Болестта е изпитание за семейството. Тя е стресово събитие за цялата система и я поставя в нова, кризисна ситуация, променяща начина на живот на всички, както и на взаимоотношенията им. В процеса на лечение цялото семейство допринася за емоционалното равновесие на пациента, грижи се за него, затова има нужда от окуражаване и подкрепа, за да функционира по възможно най-добър начин в трудния период. Подкрепата включва обучение за предстоящите промени, успокояване, намаляване чувството на страх, объркване и безпомощност у близките на болния, осмисляне на сложните емоции, които се появяват, заместване на изолацията с диалог и разбиране.

 

Снимки: Ambro FreeDigitalPhotos.net

Добави коментар