Истински (пролиферативни) овариални тумори

По-долу е представена в съкратен вид международната хистологична класификация на пролиферативните яйчникови тумори (кистоми, кистозно-солидни и солидни тумори).

I. Тумори от епителен произход
А. Серозни тумори — доброкачествени, гранични и злокачествени;
Б. Муцинозни тумори — доброкачествени,   гранични и злокачествени;
В. Ендометроидни тумори — доброкачествени,  гранични и злокачествени;
Г. Светло клетъчни тумори;
Д. Тумор на Бренер

II. Тумори от половодиференцирания мезенхим на яйчника
А. Тумори от гранулозни клетки и клетки на theca interna foliculi
1. Гранулозоклетъчен тумор
2. Текома-фиброма
Б. Тумори от хилусни — Сертоли-Лайдигови клетки;
1. Андробластома (аренобластома)

III. Тумори от герминативни клетки
А. Дисгерминома
Б. Тератоми — зрели (дермоидни кисти) и незрели

IV. Вторични (метастатични) тумори на яйчника.

Добави коментар