Имунохематологични тестове при бременност

Имунохематологичните изследвания позволяват както безопасно кръвопреливане и трансплантация на хемопоетична тъкан (в която се образува кръв, като тъканта на костния мозък), така и предотвратяване на нежелани имунни реакции, свързани с кръвопреливане, трансплантация и по време на бременност.

 

С други думи имунохематологичните изследвания могат да бъдат групирани в две групи – пред-трансфузионни тестове (които се правят преди кръвопреливане или трансплантация) и пренатални тестове.

 

Пред-трансфузионни тестове

 

Пред-трансфузионните тестове включват тестове за определяне на съвместимост между кръвен донор и пациент в различните системи кръвни клетки (еритроцитни, тромбоцитни и левкоцитни антигени).

 

В случаите, в които някой се нуждае от кръвопреливане, трябва да се определят кръвната му група и резус-фактора (Rh), както и да се направи тест за съвместимост.

 

кръвна група, кръвопреливане, имунохематологични тестове

 

Този тест предотвратява нежелани реакции след кръвопреливане, които могат да се получат при несъвместимост на еритроцитните антитела. Пациентите винаги получават кръв идентична с тяхната собствена кръвна група и резус-фактор. Само по изключение може да се допусне преливане на кръв от друга кръвна група.

 

В рамките на този тест за съвместимост, при определен процент от пациентите се наблюдават необичайни еритроцитни антитела, което налага провеждане на допълнителни имунохематологични тестове.

 

Четете още: Генетични нарушения в хемоглобина: Хемоглобинопатии и таласемии

 

Въз основа на тези тестове, на  пациента могат да се влеят еритроцитни компоненти, които са съвместими с неговите. Определени групи пациенти, като например пациенти с хемолитична анемия, трябва да преминат през допълнителни тестове за поставяне на диагноза и постигане на успех в лечението.

 

пренателни тестове, съвместимост, имунохематологични тестове, бременност

 

Пренатални тестове

 

Пренаталните тестове се извършват с цел да се идентифицират несъвместими еритроцитни антигени между майката и плода, което причинява майчино-фетална несъвместимост. Това от своя страна води до риск от хемолитна болест на плода или новороденото.

 

Четете още: Генетични тестове за наследствени заболявания (преди зачеване)

 

По време на бременност, всяка бременна жена е тествана с пренатален тест, изследване за кръвна група и Rh-тест, както и тестове за откриване на налична инфекция. Целта на тези изследвания е да предотврати образуването на патологични антитела, когато е възможно.

 

Ако се открият антитела, е необходимо бременността да се контролира по подходящ начин и да се проведе адекватно лечение.

 

Снимки: European Parliament, wellcome images Foter.com

Добави коментар